Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 12 | 313-326

Article title

Виселення жителів прикордонної зони УСРР у східні райони республіки (1934-1935 рр.)

Authors

Content

Title variants

PL
Wysiedlenie mieszkańców strefy przygranicznej Ukraińskiej SRR do wschodnich regionów Republiki (1934-1935)
EN
The evictions of Ukrainian SSR border zone residents to the eastern regions of the Republic (1934 ‒ 1935)

Languages of publication

UK

Abstracts

EN
Between 1934 ‒ 1935 the first big wave of forced relocations of border zone residents in Ukrainian SSR started. This process was due to the increase of international tensions, the construction of military facilities in these areas, as well as the negative attitude of the local population to the Soviet regime. Republican leadership feared that in case of an armed conflict between USSR and Poland or Germany, the local people will support the entry of foreign troops. Another motive to evict people was bullying the inhabitants of the western regions who had remained there and forcing them to join the collective farms. The migration process took place in difficult conditions of acute shortage of food and feed caused by famine (Golodomor) and negative attitude towards newcomers from the eastern region residents. Therefore, most of the immigrants could not settle in new places and resettled to the cities to find a job or were returning to their homeland.
PL
W latach 1934 - 1935 rozpoczęła się pierwsza wielka fala przymusowych przesiedleń mieszkańców obszaru przygranicznego Ukraińskiej SRR. Proces ten był spowodowany wzrostem napięcia międzynarodowego, budową obiektów wojskowych na tych terenach oraz negatywnym nastawieniem miejscowej ludności do rządu radzieckiego. Przywódcy republikańscy obawiali się, że w razie konfliktu zbrojnego między ZSRR a Polską lub Niemcami miejscowa ludność poprze przybycie obcych wojsk. Innym motywem deportacji ludności była niska akceptacja systemu kołchozowego w zachodnich regionach ZSRR. Proces przesiedlenia odbywał się w warunkach dotkliwego niedoboru żywności i pasz spowodowanych przez wielki głód (Hołodomor) i negatywnego nastawienia mieszkańców wschodnich regionów republiki do nowo przybyłych. W konsekwencji większość przesiedleńców nie mogła osiedlić się we wskazanych miejscach i przeniosła się albo do miast w poszukiwaniu pracy lub wróciła do swoich małych ojczyzn sprzed deportacji.

Publisher

Journal

Year

Issue

12

Pages

313-326

Physical description

artykuł naukowy

Dates

published
2019-11-10

Contributors

  • Narodowy Uniwersytet Medyczny im. O.O.Bogomoltsya w Kijowie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-80973bc2-90e8-4bce-8037-e883dab775d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.