PL EN


2013 | 4 | 2 | 208-2013
Article title

Samoocena uczniów w aspekcie wykorzystania technologii informacyjnej

Authors
Content
Title variants
EN
Self-assessment of students in terms of the use of information technology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań, które dotyczyły samooceny uczniów w zakresie korzystania z narzędzi technologii informacyjnej. Uzyskane wyniki badań dowiodły, że badani uczniowie są świadomi dobrodziejstw współczesnej techniki i umiejętnie z nich korzystają. Widoczny jest wzrost umiejętności w deklaracjach badanych w zależności od wieku uczniów.
EN
The paper presents the results of the research concerning students' selfesteem as far as the use of information technology tools is concerned. The results proved that the students are aware of the benefits of modern technology and that they use them skillfully An increase in. skills is visible in the declarations of respondents, depending on the age of the students.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
208-2013
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
  • Grzmil G. (2013), Poziom wiedzy z zakresu technologii informatycznej wśród uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum – praca inżynierska, Opole.
  • Kuźmińska-Sołśnia B. (2006), Nowe technologie informacyjne – szansą i zagrożeniem dla młodzieży szkolnej [w:] Komputer w edukacji, red. J. Morbitzer, Kraków.
  • Morbitzer J. (2007), Człowiek w świecie technologii informacyjnych [w:] Komputer w edukacji, red. J. Morbitzer, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80a5a97d-6647-4722-9de9-da7cf028880f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.