PL EN


2017 | 463 | 183-190
Article title

W kierunku organizacji procesowej. Determinanty wdrażania

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki postępowania badawczego zmierzającego do identyfikacji determinant skutecznego wdrażania organizacji procesowej. Przedstawiono także założenia i istotę organizacji procesowej. Na podstawie ankiet skierowanych do kierownictwa przedsiębiorstw produkcyjnych deklarujących wdrażanie organizacji procesowej zidentyfikowano determinanty ich skutecznego wdrażania. Do czynników ułatwiających wdrażanie organizacji procesowej zaliczano najczęściej: dostęp przedsiębiorstw do nowoczesnych technologii informatycznych, wielkość przedsiębiorstwa, identyfikację klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz prawidłową identyfikację przebiegu procesów w przedsiębiorstwie. Natomiast czynniki postrzegane jako najbardziej utrudniające wdrażanie organizacji procesowej zdaniem badanych to: centralizacja uprawnień decyzyjnych, stały charakter zespołów procesowych (jakości), opór kadry kierowniczej przeciwko zmianom struktury organizacyjnej oraz poziom przygotowania merytorycznego kadry kierowniczej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80a75549-229f-46a1-896c-66eec936e3f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.