PL EN


Journal
2015 | 2 (48) |
Article title

Ocena poziomu rozwoju gospodarczego i powiązań z zagranicą krajów na przykładzie członków NAFTA

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of economic development and foreign relations as illustrated by the case of NAFTA member states
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Numerous economic indicators are used for the purpose of research and international comparisons. Most important are Gross Domestic Product (GDP), national income, unemployment rate, inflation rate, foreign trade’s and investments’ share in GDP. Other measures, which are based on GDP, may be used for the economic growth assessment. These are for example economy internationalization, activity level, openness and dependence and international competitiveness. The aim of this paper is to assess the level of economic development and foreign relations of the countries forming the economic group of NAFTA. After a brief introduction to the subject, the manner of calculating the indicators that are used for such an assessment more rarely is described. Then the indicators calculated for the current NAFTA member states are analysed.
Journal
Year
Issue
Physical description
Contributors
References
 • Balance of Payments Statistics Yearbook Part 1: Country Tables, IMF różne wydania.
 • Bernaś B., 1994, Przedsiębiorczość międzynarodowa, BB Książka Ekonomiczna, Wrocław.
 • Bernaś B. (red.), 2002, Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 • Colander D.C., 1994, Economics, Irwin, Burr Ridge, Illinois, Boston, Massachusetts, Sydney, Australia.
 • International Financial Statistics, 2003 January, IMF.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., 1991, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk.
 • Kowalik P, 2003, Ocena poziomu rozwoju gospodarczego i powiązań krajów z zagranicą oraz wykorzystanie ich na przykładzie członków NAFTA i MERCOSUR, PN 1002 „Ekonometria”, nr 12, red. J. Dziechciarz, Wrocław.
 • Liberska B., 1995, Nowe wyzwania integracyjne. NAFTA i inne regionalne inicjatywy na kontynencie amerykańskim, Poltext, Warszawa.
 • Noga M. (red.), 1998, Makroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Olszewski L., 1995, Dostosowania zewnętrzne gospodarki narodowej, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Olszewski L. (red.), 2001, Problemy globalizacji, regionalizacji i transformacji gospodarki dekady lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Siedlecki J. (red.), 1993, SONDA System bieżącej obserwacji trendów gospodarczych, Instytut Cybernetyki Ekonomicznej AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • UNCTAD database, unctadstat.unctad.org/EN.
 • The World Factbook 2013-14, CIA, Washington, DC, 2013, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html [dostęp 14.07.2014].
 • World Bank Database (data.worldbank.org/polish).
 • Trade Update 2001. Second Annual Report on Canada’s State of Trade, 2001 May, Department of Foreign Affairs and International Trade.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80aff948-5853-41e4-b65f-3547d6c5d72c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.