PL EN


2014 | 14 | 195-212
Article title

INVOCATION OF HOLY SPIRIT IN ANAPHORA OF SAINT JOHN CHRYSOSTOM AND SAINT BASIL THE GREAT

Content
Title variants
PL
Przyzywanie Ducha Świętego w anaforach świętego Jana Chryzostoma i świętego Bazylego Wielkiego
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zadaniem niniejszej pracy jest analiza modlitwy epiklezy w anaforach Li- turgii św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego. Tekst skupia się na wyjaśnieniu znaczenia modlitwy w odniesieniu do procesu historycznego roz- woju tekstów liturgicznych od czasów apostolskich do momentu pojawienia się pierwszych kompletnych schematów nabożeństwa. W tekście omówione zostaną rozbieżności w znaczeniu modlitwy epiklezy w Kościele prawosław- nym i rzymskokatolickim. W efekcie przeprowadzonej analizy przedstawione zostanie znaczenie modlitwy epiklezy i jej miejsce w kanonie eucharystycznym tradycji bizantyjskiej.
Year
Volume
14
Pages
195-212
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80e1189a-33fb-4e8c-bd78-0e5a9f3604fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.