PL EN


2013 | 2 | 22-33
Article title

Budżet partycypacyjny w Polsce - wdrożenie i perspektywy

Authors
Content
Title variants
EN
Participatory Budget in Poland - Implementation and Perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest dynamicznemu wzrostowi zainteresowania budżetem partycypacyjnym w Polsce. Autor przedstawia krótką historię zjawiska w kraju oraz wymienia główne cechy charakteryzujące rozwiązania przyjęte przez samorządy. Opisowi towarzyszy refleksja na temat perspektyw rozwoju polskich budżetów partycypacyjnych oraz szans na wprowadzanie na poziomie lokalnym rozwiązań bliskich założeniom demokracji uczestniczącej.
Year
Volume
2
Pages
22-33
Physical description
Dates
published
2013-12-01
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Długosz Dagmir, Wygnański Jan Jakub, (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
 • Filar Przemysław, Makowski Jarosław, (2013), Jak „zamordować” budżet obywatelski [dostęp 11.12.2013]. Dostępny w Internecie: http://www. instytutobywatelski.pl/17517/komentarze/ jak­zamordowac­budzet­obywatelski.
 • Gerwin Marcin, (2013a), 8 kryteriów budżetu obywatelskiego [dostęp 29.12.2013]. Dostępny w Internecie: http://www.sopockainicjatywa. org/2013/01/31/8­kryteriow­budzetu­obywatelskiego.
 • Gerwin Marcin, (2013b), POLEMIKA: Jak usprawnić budżet obywatelski [dostęp 11.12.2013]: Dostępny w Internecie: http://www.instytutobywatelski.pl/17572/komentarze/ polemika­jak­usprawnic­budzet­obywatelski.
 • Gliński Piotr, (2008), Przedmowa: o miejscu problematyki społeczeństwa obywatelskiego w socjologii polskiej, [w:] Artur Kościański, Wojciech Misztal, red., Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą a praktyką, Warszawa: IFiS PAN.
 • Górski Rafał, (2007), Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków: Korporacja Ha!art.
 • Jedlecki Przemysław, (2013), Władza nie dla gminu, „Gazeta Wyborcza”, 7 marca, s: 4.
 • Karpieszuk Wojciech, (2014), Są pieniądze do wydania, „Gazeta Wyborcza” (wydanie lokalne w Warszawie), 2 stycznia, s:1.
 • Kębłowski Wojciech, (2013), Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Warszawa: Instytut Obywatelski.
 • Martela Borys, (2013), Budżet obywatelski? To się nie może udać… A jednak! [Analiza] [dostęp: 20.12.2013]. Dostępny w Internecie: http:// partycypacjaobywatelska.pl/wp­content/uploads/2013/12/Borys_Martela_BO­w­%C5%81odzi. pdf.
 • Martela Borys, (2012), Ile partycypacji w budżecie obywatelskim? [dostęp 29.12.2013]. Dostępny w Internecie: http://partycypacjaobywatelska.pl/wiadomosc/ ile­partycypacji­w­budzecie­obywatelskim.
 • Niklewicz Konrad, (2013), Donald Tusk opowiada się za budżetem obywatelskim [dostęp: 5.12.2013]. Dostępny w Internecie: http://www.instytutobywatelski.pl/15878/komentarze/donald­tusk­opowiada­sie­za­budzetem­obywatelskim.
 • Prykowski Łukasz, (2012), „Głos łodzian się liczy” – czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli, Łódź: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS [dostęp: 15.12.2013]. Dostępny w Internecie: http://partycypacjaobywatelska.pl/wp­content/uploads/glos­lodzian_raport­www.pdf.
 • Sadura Przemysław, (2012), Podzielmy się kulturą. Budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście. Opis procesu z rekomendacjami, Warszawa: Fundacja Pole Dialogu [dostęp 20.12.2013]. Dostępny w Internecie: http://www.poledialogu.org.pl/wp­content/uploads/2013/11/ Bud%C5%BCet­partycypacyjny­Domu­Kultury%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie.pdf.
 • Sadura Przemysław, Erbel Joanna, (2012), Partycypacja jest trendy! [w:] Joanna Erbel, Przemysław Sadura, red., Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Sintomer Yves i in., (2010), Learning from the South: Participatory Budgeting Worldwide – an Invitation to Global Cooperation. Study, Bonn: InWEnt gGmbH – Capacity Building International, Germany/Service Agency Communities in One World.
 • Uchwała nr 655/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie budżetu partycypacyjnego w Toruniu oraz w sprawie zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko­Pomorskiego z dn. 22.11.2013, poz. 3501.
Notes
PL
Cytowanie: Martela Borys, (2013), Budżet partycypacyjny w Polsce – wdrożenie i perspektywy, „Władza sądzenia”, nr 2, s. 23–33 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: www.wladzasadzenia.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80e82d42-f701-4c5e-8baa-21e885295160
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.