PL EN


2019 | 40 | 2 | 51-60
Article title

Doświadczanie choroby Parkinsona (ujęcie socjologiczne)

Authors
Content
Title variants
EN
Experiencing Parkinson's disease (sociological approach)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Choroba Parkinsona jest jedną z najczęstszych chorób neurozwyrodnieniowych i dotyczy przede wszystkim pacjentów po 50. roku życia. Społeczne badania naukowe nad doświadczaniem chorób przewlekłych koncentrują się bezpośrednio na kluczowych graczach w służbie zdrowia – ludziach chorych. Badacze zdrowia, praktycy i decydenci mogą twierdzić, że reprezentują obawy pacjentów. Jednak rzadko uwypuklają opinie na temat doświadczenia pacjentów w zakresie opieki zdrowotnej, a tym bardziej w odniesieniu do tego, co oznacza życie z chorobą przewlekłą. Badania nad chorobą przewlekłą ukazują, jak ludzie postrzegają siebie jako osoby przewlekle chore i jak choroba wpływa na ich życie.
EN
Parkinson’s disease is one of the most frequent neurodegenerative disorders typically affecting people over the age of 50. The core symptoms of Parkinson disease are bradykinesia, tremor and plastic rigidity. Social scientific research on experiencing chronic illness focuses directly on pivotal players in health care – people who are sick. Health researchers, practitioners, and policy makers may claim to represent patients’ concerns. However, they seldom obtain systematic “in-depth” views of patients’ experience of health care, much less of what it means to live with continued illness. The research on experiencing chronic illness emphasizes how people come to view themselves as chronically ill, and how illness affects their lives.
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
51-60
Physical description
Dates
printed
2019-06-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
References
 • Barnes, Colin i Geof Mercer. 2008. Niepełnosprawność, tłum. Piotr Morawski. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Bisschop, Isabella M. et al. 2004. Chronic disease and depression: the modifying role of psychosocial resources. Social Science and Medicine, 59, 721-733. DOI:10.1016/j.socscimed.2003.11.038.
 • Björklund, Anders i Stephen B. Dunnett. 2007. Dopamine neuron systems in the brain: an update. Trends in Neurosciences, 30(5), 194-202. DOI:10.1016/j.tins.2007.03.006.
 • Blum, Robert W.M. 1992. Chronic illness and disability in adolescence. Journal of Adolescent Health, 13(5), 364-368. DOI: https://doi.org/10.1016/1054-139X(92)90029-B.
 • Bury, Michael. 1997. Health and Illness in a Changing Society. London: Routledge.
 • Charmaz, Kathy. 1997. Good Days, Bad Days. The Self in Chronic Illness and Time. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.
 • Charmaz, Kathy. 2000. Experiencing chronic illness. W: The Handbook of Social Studies in Health and Medicine, red. Gary L. Albrecht, Ray Fitzpatrick i Susan C. Scrimshaw, 277-292. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd. DOI: 10.4135/9781848608412.n18.
 • Charmaz, Kathy. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Giddens, Anthony. 2008. Socjologia, tłum. Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kalaria, Raj N. et al. 2008. Alzheimer’s disease and vascular dementia in developing countries: prevalence, management and risk factors. The Lancet Neurology, 7, 812-826. DOI: 10.1016/S1474-4422(08)70169-8.
 • Parkinson, James. 1817. An Essay on the Shaking Palsy. London: Printed by Whittingham and Rowland for Sherwood, Neely and Jones.
 • Parsons, Talcot. 1952. The Social System. London: Tavistock.
 • Pilecka, Władysława. 2007. Psychospołeczne aspekty przewlekłej choroby dziecka – perspektywa ekologiczna. W: Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, red. Beata Cytowska i Barbara Winczura, 13-38. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Sharma, Manoj. 2010. Coping chronic illness. W: Salem Health. Psychology and Mental Health, red. Nancy A. Piotrowski, 490-495. Pasadena: Salem Press.
 • Skrzypek, Michał. 2011. Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Sławek, Jarosław. 2018. Choroba Parkinsona. Dostęp: 30.07.2018. https://neurologia.mp.pl/choroby/151060,choroba-parkinsona.
 • Szacka, Barbara. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Szluz, Beata. 2017a. Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w percepcji opiekuna rodzinnego. W: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, t. 3, red. Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska, 121-131. Warszawa: Kontrast.
 • Szluz, Beata. 2017b. Rodzinny wymiar troski – rola opiekuna osoby z chorobą Alzheimera. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia, 30(4), 147-157. DOI: 10.17951/j.2017.30.4.147.
 • Szluz, Beata. 2017c. „Samoorganizowanie troski” – opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w biografii opiekuna rodzinnego. Zeszyty Pracy Socjalnej, 3, 225-236. DOI: 10.4467/24496138ZPS.17.014.8009.
 • World Health Organization. 2018. Noncommunicable diseases. Dostęp: 7.08.2018. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases.
 • Zięcina, Maria. 1978. Założenia, organizacja i metodyka kształcenia zawodowego młodzieży ze schorzeniami układu krążenia, reumatycznymi, z padaczką, z cukrzycą i innymi schorzeniami przewlekłymi. W: Kształcenie zawodowe młodzieży z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi, red. Aleksander Hulek, 149-158. Warszawa: Instytut Badań Pedagogicznych MOiW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80f1233c-18f0-46f5-ac3a-ca062492dc0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.