PL EN


2013 | 8 | 4 | 361-371
Article title

Wind Powers Stations and Market Valuation

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This study presents the results of research on the market valuation of wind power stations. The valuation of wind power station projects is an individualized process and there is a growing need for systematization of the valuation theory of wind power stations as specific structures. This will enable reliable reflection of their value at each stage of the investment process, possibly due to consideration for value standards sought by different entities interested in valuation. The theoretical part presents the conditions of the development of the analysed energy sector in Poland and provides the different value categories found in valuation practice, both during project implementation and after power plant start-up. Variation in wind power station project implementation phases was then indicated, recommending the discounted cash flow method as a universal valuation tool for each stage of the project life cycle.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
361-371
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
 • Department of Spatial and Environmental Economics, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • Department of Spatial and Environmental Economics, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
References
 • Dołęga W. 2011. Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej. Polityka Energetyczna, (14)2.
 • Half-year Report 2011. 2011. World Wind Energy Association. On line: http://www.wwindea.org /home/index1.php?option=com-content&do-pdf=1&id=317 (access: 22.11.2013).
 • Ocena możliwości rozwoju i potencjału energetyki wiatrowej w Polsce do roku 2020. 2010. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Szczecin.
 • Patena W. 2011. W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa Oficyna. Metody wyceny w praktyce. Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Podstawy wyceny. 2013. Ed. T.M Łaguna. Maszynopis złożony do Wydawnictwa UWM Olsztyn.
 • Polish Wind Energy Association Report. On line: www.pwea.pl (access 24.02.2014).
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Nota Interpretacyjna nr 5 (N15) Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw. 2011. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 • Szczepankowski P. 2007. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • The "Windpower development in Poland by 2020 - a vision" report. Polish Wind Energy Association. On line: www.ieo.pl/pl/raporty/doc-download/361 -the-qwind-power-development-in-poland-by-2020-a-visionq-report.html (access: 22.02.2014).
 • Wasiuta A. 2013. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju energetyki wiatrowej. Maszynopis pracy doktorskiej. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.
 • Wind energy in Poland. 2011. The Polish Information and Foreign Investment Agency. Warszawa.
 • Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. 2009. Raport wykonany na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80f4f732-b20b-48c2-9b13-be5d0c1bb083
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.