Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 13 | 201-214

Article title

Nowoewangelizacyjne głoszenie dobrej nowiny

Authors

Content

Title variants

EN
Neo-evangelical proclaiming of the good news

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nowość ewangelizacji to przede wszystkim odnowiona świadomość obowiązku poszukiwania nowych dróg, aby dotrzeć z Dobrą Nowiną do wszystkich ludzi. Nowoewangelizacyjne zadanie katechezy na pierwszym miejscu musi, „objawiać” Boga i Jego Królestwo, ale także podejmować na różne sposoby swoją odpowiedzialność za człowieka. Katechizowani wciąż oczekują skutecznej katechezy, która wprowadzi w ich życie zaczyn najwyższych wartości – Ewangelię. Głównym zadaniem katechezy jest głosić Ewangelię, aby wszyscy poznali Chrystusa i mogli się z Nim spotkać i zjednoczyć. Nadal trzeba dokonywać dzieła ewangelizacji na sposób katechetyczny: nauczanie, wychowanie, wtajemniczenie z podkreśleniem głoszenia orędzia ewangelicznego całą mocą.
EN
A novelty to the evangelization is a realization of a need to search for new ways to reach all people with the good news. Neo-evangelical task of catechesis is firstly to ,reveal’ God and His Kingdom but also take responsibility for a man. People still expect effective catechesis that will introduce gospel – the greatest asset into their lives. Catechesis’s main role is to preach and gospel, so everyone can meet Christ and become united. Tere is still need to continue evangelization as catechesis does: preach, form, initiate into evangelical proclamation with all power.

Year

Volume

13

Pages

201-214

Physical description

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8102d920-0b8e-4615-885c-9cfc8bc4ee8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.