PL EN


Journal
2017 | 4 (58) | 22-36
Article title

Wpływ cech socjodemograficznych na wyniki modelowania ścieżkowego zjawisk satysfakcji i lojalności klientów

Authors
Content
Title variants
EN
Influence of the socio-demographic factors on the results of the path relation models in the areas of customer satisfaction and loyalty
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jak zmieniają się wyniki modelowania ścieżkowego w obszarze analizy zagadnień satysfakcji i lojalności klientów wraz ze zmianą cech socjodemograficznych respondentów? Autor przeprowadził analizę ścieżkową omawianych zjawisk marketingowych przy wykorzystaniu metody PLS w jednym okresie sprawozdawczym w perspektywie dwóch sektorów gospodarczych (lubelskie centra handlowe oraz banki) na próbach zróżnicowanych pod względem cech socjodemograficznych. Dzięki przeprowadzonym pomiarom możliwe było wykazanie, czy brane pod uwagę cechy respondentów mają istotny wpływ na uzyskiwane wyniki modelowania ścieżkowego. Pozwoliło to na sprecyzowanie rekomendacji co do doboru prób badawczych w analizie modelowania ścieżkowego prowadzonego w kilku następujących po sobie okresach sprawozdawczych.
Journal
Year
Issue
Pages
22-36
Physical description
Contributors
  • Politechnika Lubelska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81081cec-3451-4594-805b-205e784d1ab1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.