PL EN


2018 | 3(27) | 19
Article title

Zewnętrzne zasoby środków zaopatrzenia w procesie zabezpieczenia logistycznego na przykładzie ćwiczeń dowódczo-sztabowych

Content
Title variants
EN
External resources of supply means in the process of logistic support using an example of command post exercises
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This paper discusses the possibilities of using external resources of supply means in the process of logistic support for military divisions and subdivisions. It focuses on supply means needs, which can be met by means of external logistic resources. The goal of the paper is to identify the types of supply means (material resources) and their quantity, which can be acquired from civil installation resources located in a theatre of operations. The analyses concerning the possibilities of using external resources were based on command post exercises conducted between 2013 and 2016. The issues touched in this paper are important in the context of the availability of resources, which makes armed forces operations effective and sufficient in the territory of the state. The fundamental types of material resources, which might be used within a military logistics system, are groceries and liquid fuels.
Contributors
References
 • 1. Chrobak Ryszard, Smyk Stanisław, Kaźmierczak Maciej, Współczesne operacje militarne w aspekcie potrzeb i możliwości zabezpieczenia logistycznego, AON, Warszawa, 2012.
 • 2. Dokumentacja ćwiczeń dowódczo-sztabowych w AON: MAZURY i BIESZCZADY w latach 2014 - 2016.
 • 3. Juźwik Czesław, Cywilne wsparcie operacji międzynarodowych z użyciem sił zbrojnych – potrzeba czy konieczność?, Bezpieczeństwo Narodowe, 2011/18.
 • 4. Krupski Rafał, Podstawy Organizacji i Zarządzania, wyd. I-BiS, Wrocław, 2004.
 • 5. Krzyżanowski Leszek, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa, 1992.
 • 6. Kurasiński Zdzisław, Kompendium logistyka wojskowego, WAT, Warszawa, 2014.
 • 7. Mała encyklopedia wojskowa, t. 3, Warszawa, 1971.
 • 8. Smyk Stanisław, Jałowiec Tomasz, Szeląg Krzysztof (red.), Outsourcing usług w systemie logistycznym sił zbrojnych, AON, Warszawa, 2011.
 • 9. Smyk Stanisław (red.), Kierunek rozwoju logistyki jednostek budżetowych. Kryptonim „LOGWOG”, AON, Warszawa, 2009.
 • 10. Zabezpieczenie materiałowe Sił Zbrojnych RP, Zasady funkcjonowania DD/4.21., wyd. MON, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz, 2013.
 • 11. http://niewiarygodne.pl/kat,1031987,page,7,title,Logistyczne-dylematy- Wielkiej-Armii-w-1812-roku,wid,15409981,wiadomosc.html.
 • 12. https://mfiles.pl/pl/index.php/Zas%C3%B3b.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8109bf8a-37fb-49e0-b787-b4462d5624c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.