PL EN


2012 | 8 | 223-234
Article title

Reformy rynków finansowych po kryzysie 2007-2008 : próba kompleksowego ujęcia

Authors
Title variants
EN
Financial Market Reforms after the Crisis of 2007-2008 : a Comprehensive Approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Okres, który rozpoczął się od momentu wybuchu kryzysu nazwany został okresem reregulacji, gdyż nastąpił po ponad dwu dekadach deregulacji. Celem artykułu jest opis wprowadzonych zmian oraz ocena wybranych aspektów tych regulacji. Podjęta została próba odpowiedzi na następujące pytania: - Jaki jest punkt widzenia ekonomistów zajmujących się tematyką kryzysu na konieczność reform regulacyjnych oraz pożądane kierunki tych reform? - Jakie działania regulacyjne podjęto na poszczególnych szczeblach? - Czy dokonane zmiany są wystarczającymi, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie rynków finansowych w przyszłości? Praca została oparta na literaturze przedmiotu oraz licznych opiniach ekspertów na temat dokonanych reform.(fragment tekstu)
EN
The financial crisis of2007-2008 was the cause of regulatory initiatives undertaken at all levels - from national to the global financial market. Regulations covered many aspects of the functioning of these markets. The article describes new regulatory initiatives. It presents the changes at the global level, in the European Union and the financial market reform in the United States. The main conclusion is that despite the implemented reforms, in the functioning of financial markets are still many areas requiring further regulations.(original abstract)
Year
Issue
8
Pages
223-234
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Balcerowicz L., Antykryzysowe lekarstwo nie może osłabić rynku, Gazeta Wyborcza, 1 marzec 2010.
 • Balcerowicz L., Balcerowicz: Zbliża się dno kryzysu, teraz wszystko zależy od rządów, Gazeta Prawna, 15 wrzesień 2009.
 • Blundell-Wignall A., Atkinson P., Thinking Beyond Basel III: Necessary Solutions for Capital and Liquidity, OECD Journal: Financial Market Trends, Vol. 2010, Issue 1, OECD 2010.
 • Chained but untamed, The Economist, 12th May 2011.
 • Divided we stand, The Economist, 1st April 2009.
 • Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. 12 USC 5301. Public Law 111-203. 111th Congress.
 • Kołodko W., Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, Ekonomista Nr 1/2010, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Miklaszewska E., Pokryzysowa reregulacja europejskiego rynku bankowego. Skutki dla Polski, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Nr 11, Kraków 2011.
 • Orłowski W.M., Świat po kryzysie. Dylematy nowego ładu gospodarczego [W:] Kołodko G.W., Globalizacja, kryzys i co dalej?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 • Rosa J., Rola G-20 w procesach globalizacji ekonomicznej [W:] Bukowski S.I. (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Sroczyńska H., Toporowski P., G-20 w globalnych działaniach antykryzysowych - rola UE, Biuletyn Analiz nr 23, Urząd Komisji Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Stiglitz J.E., Freefall. Jazda bez trzymanki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • The Financial Crisis Inquiry Report, submitted by The Financial Crisis Inquiry Commission, Pursuant to Public Law 111-21, Washington D.C., January 2011.
 • Walczak M., Nowe instytucje paneuropejskiego nadzoru systemu finansowego: Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego i Europejski System Organów Nadzoru Finansowego [W:] Kalinowski M., Pronobis M. (red.), Gospodarka: nowe perspektywy po kryzysie, Wydawnictwa Fachowe Cedetu, Warszawa 2010.
 • J. Zombirt, Bazylea III: Czy to wystarczy?, miesięcznik Bank, luty 2011.
 • Carmassi J., Micossi S., Najwyższa pora poprawić regulacje bankowe, www.obserwator finansowy.pl
 • Następstwa kryzysu Jakich regulacji oczekuje rynek?, http://blog.parkiet.com
 • Stodolak S., Duszenie finansowej rewolucji w USA, www.obserwatorfinansowy.pl
 • Vives X., Siedem zasad lepszych regulacji bankowych, www.obserwatorfinansowy.pl
 • www.financialstabilityboard.org
 • www.G20.org
 • www.nbp.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-810a388e-c9e6-4efa-a79e-eafbc2d2bca4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.