PL EN


2017 | 2/2017 (68), t.2 | 88-96
Article title

Kształtowanie solidarności międzystanowej w dziewiętnastowiecznej Wielkopolsce

Content
Title variants
EN
Forging the Solidarity among Social Estates in 19th-Century Greater Poland Province
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Hist oriograficzny artykuł przypomina sytuację gospodarczo-społeczną w XIX-wiecznej Wielkopolsce na szerszym tle przemian cywilizacyjnych owego czasu. Wspomina słynny program pracy od podstaw – znak szczególny ruchu tzw. organiczników poznańskich. W części zasadniczej autor przechodzi do prezentacji zjawiska solidarności międzystanowej – arystokracji, duchowieństwa, mieszczan, włościan, inteligencji, nawet proletariatu – które w niespotykany sposób zaistniało w tym regionie. Ciekawą konsekwencją były m.in. otwarte i pochodzeniowo zróżnicowane partycypacje w zarządzaniu tworzonymi wtedy instytucjami gospodarczymi. Dzięki trwającej kilka pokoleń solidarności międzystanowej region wielkopolski był w stanie zachować swoją tożsamość w latach ekspansywnej polityki państwa pruskiego.
EN
This historiographical paper refers to the social and economic situation in Greater Poland of the 19th century against a wider background of civilizational changes of those times. It mentions the famous Organic Work programme which was the distinguishing mark of the so-called “organic movement” in Poznań. In the main part of the paper, we discuss the phenomenon of solidarity among the social estates – aristocracy, clergy, bourgeoisie, peasantry, intelligentsia and even proletariate – which existed in this area in an unprecedented manner. Its interesting consequence was, among other things, open and estate-diversified participation in managing economic institutions that had been established there. Thanks to the solidarity among social estates that survived several generations, the region of Greater Poland was able to maintain its identity in the years of Prussia’s expansive policy.
Year
Pages
88-96
Physical description
Dates
online
2017-07-05
Contributors
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
References
 • Bocheński, A. (1986). Rzecz o psychice narodu polskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Cieszkowski, A. (1908). O izbie wyższej i arystokracji w naszych czasach. Poznań: Drukarnia Dziennika Polskiego.
 • Florkowski, H. (1979). Dzieło generała z Turwi. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej.
 • Jakubczyk, W. (1981). Maksymilian Jackowski. W: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa– Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Libelt, K. (1868). Koalicya kapitału i pracy. Poznań: M. Kamieński.
 • Mendel, T. i Zimniewicz, K. (1993). Bank Spółdzielczy w Śmiglu. Śmigiel: Bank Spółdzielczy w Śmiglu.
 • Morawski, K. (1981). Wspomnienia z Turwi. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Nawrocki, S. (2005). Kościan w latach 1793–1918. W: K. Zimniewicz (red.), Historia
 • Kościana, t. 2. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej.
 • Romanow, Z. (1997). Historia myśli ekonomicznej w zarysie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Topolski, J. (2003). Historia Polski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Warkoczewski, S. (1980). Dezydery Chłapowski – rolnik i pionier postępu w rolnictwie. W: K. Zimniewicz (red.), Studia nad życiem i działalnością Dezyderego Chłapowskiego. Rocznik Leszczyński, (4).
 • Z papierów pośmiertnych śp. Jenerała Chłapowskiego (1885). Ziemianin. Tygodnik Przemysłowo- Rolniczy, (3).
 • Zimniewicz, K. (red.). (1980). Studia nad życiem i działalnością Dezyderego Chłapowskiego. Rocznik Leszczyński, (4).
 • Zimniewicz, K. (1991). W czasach zaboru. W: K. Zimniewicz (red.), Przemęt. Zarys dziejów. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-810d8747-d7a0-481c-bd00-bb2e8855e677
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.