PL EN


2013 | 10 | 21-35
Article title

Etyczne aspekty pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Ethical aspects of professional work. Selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In recent years we have seen a spontaneous attempt to define the ethics of individual professions. A manifestation of this phenomenon are various codes of ethics developed, adopted or proposed in different environments and occupational groups. Often the consul-tations and discussions on ethical issues are also invited educators. Taken considerations also argue for the importance of ethics education work. Its problems lie in education, espe-cially in the ideas of education through work and for work that should not be indifferent to the educators. This ethic work will co-decide on future work, the quality and performance, reliability and conscientiousness.
Year
Volume
10
Pages
21-35
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
References
 • Adamski F., O ładzie moralnym (cz. 2), „Wychowawca” 1999, nr 7–8.
 • Bauman Z., Etyka ponowoczesna, PWN, Warszawa 1996.
 • Bittner B., Stępień J., Wprowadzenie do etyki zawodowej, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2000.
 • Blanchard K., Peale N. V., Etyka biznesu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2008.
 • Drzeżdżon W., Etyczno-deontologiczne kompetencje nauczyciela-wychowawcy, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2007, t. 4.
 • Drzeżdżon W., Homo laborans – personalistyczne inspiracje pedagogiki pracy, [w:] Wartości w pedagogice pracy, red. B. Baraniak, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa – Radom 2008.
 • Etyka zawodowa, red. A. Sarapata, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 1997.
 • Gogacz M., Czym jest etyka zawodowa, [w:] Zagadnienie etyki zawodowej, red. A. Andrzejuk, Oficyna Wydawnicza Navo, Warszawa 1998.
 • Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Lazari-Pawłowska I., Etyka. Pisma wybrane, Ossolineum, Wrocław 1992.
 • MacIntyre A., After Virtue, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1982.
 • Michalik M., Moralność pracy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1977.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.
 • Ossowska M., Normy moralne: próba systematyzacji, PWN, Warszawa 2000.
 • Russ J., Współczesna myśl etyczna, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2006.
 • Sarapata A., Etyka zawodów, Książka i Wiedza, Warszawa 1973.
 • Solak A., Wychowanie i praca. Studium współzależności, Warszawa 2003.
 • Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995.
 • Walczak-Duraj D., Ład etyczny w gospodarce rynkowej. Doświadczenia polskiej transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Wiatrowski Z., Etyka zawodowa – ważny wyznacznik jakości działalności gospodarczej, [w:] Po co etyka pedagogom, red. W. Sawczuk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Wilsz J., Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 • Witkowski L., O nowych planach i wymiarach odpowiedzialności etycznej w pedagogice, [w:] Po co etyka pedagogom, red. W. Sawczuk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Zieliński W., Moralność i etyka w działalności gospodarczej, „Diametros” 2005, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81107d5e-2fc0-409b-b197-12c8f760a68e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.