PL EN


2016 | 1-2 | 141-153
Article title

Relacja z wizyty ministra spraw zagranicznych Mariana Orzechowskiego w Teheranie (2-3 luty 1987)

Authors
Content
Title variants
EN
Report from the Visit of the Minister of Foreign Affairs Marian Orzechowski in Tehran (2-6 February 1978)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Iran in 1979 was one of Poland’s most important business partners in the Middle East. After the Iranian Revolution the situation changed dramatically. The available documents allow previously unaudited Polish–Iranian relations to be researched and reveal attempts at the closing of both countries in the 1980s. The climax of these attempts was a visit by the Minister of Foreign Affairs Marian Orzechowski to Tehran in 1987. Showing a complete picture of these contacts required research of documents from the Archives of the Ministry of Foreign Affairs, Newsreel, and the Institute of National Remembrance in Warsaw. Results of the research were compared with information in the Polish press and the interview with Professor Orzechowski as well as with his written memoires. Orzechowski’s visit to Iran was an actual resumption of Polish–Iranian relations, which had ceased as a result of the Iranian Revolution in 1979.
Year
Issue
1-2
Pages
141-153
Physical description
Contributors
author
References
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–172, Notatka z zebrania POP w Teheranie z 13.03.1979 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–183, Protokół z zebrania POP w Teheranie z 24.021980 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–203, Protokół z zebrania POP przy Ambasady w Teheranie z 28.08.1982 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–223, Referat Egzekutywy POP w Teheranie z 17.11.1984 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–239, Protokół z zebrania POP w Teheranie z 11.04.1985 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–239, Protokół z zebrania POP w Teheranie z 29.08.1985 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–239, Referat Egzekutywy POP w Teheranie z 25.03.1986 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–239, Uchwała POP w Teheranie. 11.04.1985 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–251, Protokół z zebrania POP w Teheranie z 17.12.1985 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–251, Referat Egzekutywy POP w Teheranie z 25.03.1986 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–251, Protokół z zebrania POP w Teheranie z 10.06.1986 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–251, Protokół z zebrania POP w Teheranie z 30.08.1986 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXXVI–251, Protokół z zebrania POP w Teheranie z 19.11.1986 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–352, Sprawozdanie Egzekutywy POP w Teheranie, 28.09.1985–29.11.1986 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–352, Stan stosunków handlowych między Polską a Iranem.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–352, Protokół z narady partyjno-zawodowej w Bagdadzie z 06.04.1987 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–352, Protokół z narady POP w Teheranie z 15.04.1987 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–281, Polsko-irańska wymiana towarowa z 08.05.1988 r.
 • AAN, WZ KC PZPR, Informacja o wdrażaniu Uchwał X Zjazdu o handlu zagranicznym.
 • AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–447, Program rozwoju stosunków politycznych i gospodarczych PRL z krajami Bliskiego i Środkowego Wschodu 1979–1990 z 30.03.1979 r.
 • IPN, sygn. IPN BU 0731/11, Informacja MSW na temat opinii dyplomatów irańskich o możliwościach rozwoju stosunków polsko-irańskich z 17.09.1985 r.
 • MSZ, Teczka dotycząca wizyty dyplomatycznej MSZ PRL Mariana Orzechowskiego w Teheranie, Tłumienie opozycji przez generała Wojciecha Jaruzelskiego w 1981 r. w Polsce.
 • MSZ, Teczka dotycząca wizyty dyplomatycznej MSZ PRL Mariana Orzechowskiego w Teheranie, Depesza ambasadora PRL w Iranie Tadeusza Kohorewicza do dyrektora Dep. V MSZ Antoniego Pierzchały z 3.09.1985 r., 14.03.1986 r., 17.03.1986 r., 08.05.1986 r.
 • MSZ, Teczka dotycząca wizyty dyplomatycznej MSZ PRL Mariana Orzechowskiego w Teheranie, Notatka Informacyjna MSZ z 10.02.1986 r.
 • MSZ, Teczka dotycząca wizyty dyplomatycznej MSZ PRL Mariana Orzechowskiego w Teheranie, Depesza Pierzchały do Kohorewicza z 11.02.1986 r.
 • MSZ, Teczka dotycząca wizyty dyplomatycznej MSZ PRL Mariana Orzechowskiego w Teheranie, Depesza wiceministra handlu zagranicznego PRL Janusza Balewskiego do MSZ z 15.04.1986 r.
 • MSZ, Teczka dotycząca wizyty dyplomatycznej MSZ PRL Mariana Orzechowskiego w Teheranie, Notatka służbowa Lucjana Polaka z 20.11.1986 r.
 • MSZ, Teczka dotycząca wizyty dyplomatycznej MSZ PRL Mariana Orzechowskiego w Teheranie, O stosunkach polsko-irańskich z 15.01.1987 r.
 • MSZ, Teczka dotycząca wizyty dyplomatycznej MSZ PRL Mariana Orzechowskiego w Teheranie, Informacja Dep. V na temat wojny iracko-irańskiej pt. „Konflikt irańsko-iracki nie może być porównywany do II wojny światowej” z 30.01.1987 r.
 • MSZ, Teczka dotycząca wizyty dyplomatycznej MSZ PRL Mariana Orzechowskiego w Teheranie, Spis materiałów do wizyty M. Orzechowskiego w Iranie z 2–6.02.1987.
 • MSZ, Teczka dotycząca wizyty dyplomatycznej MSZ PRL Mariana Orzechowskiego w Teheranie, Depesza MSZ PRL Mariana Orzechowskiego do przewodniczącego Rady Państwa Generała Wojciecha Jaruzelskiego (cyt. Depesza Orzechowskiego do Jaruzelskiego) z 5.02.1987 r.
 • MSZ, Teczka dotycząca wizyty dyplomatycznej MSZ PRL Mariana Orzechowskiego w Teheranie, Notatka Informacyjna MSZ z 8.02.1987 r., 10.02.1986 r.
 • MSZ, Teczka dotycząca wizyty dyplomatycznej MSZ PRL Mariana Orzechowskiego w Teheranie, Protokół Dyplomatyczny;
 • MSZ, Depesza MHZ Janusza Balewskiego do MSZ PRL z 15.04.1986 r.; Informacja Dep. V z 7.05.1986 r.
 • MSZ, Pilna notatka J. Piątkowskiego z Warszawy do Teheranu z 6.01.1987 r.
 • MSZ, Depesza MSZ z Warszawy do Tokio z 21.11.1986 r.
 • MSZ, Informacja o rozmowie wiceministra spraw zagranicznych Janusza Majewskiego z ambasadorem Iranu w Polsce A.R. Hazavei z 7.05.1986 r.
 • MSZ, Dep. V, 1979 BW I, sygn. 23/85, Pilna notatka MSZ.
 • MSZ, Dep. V, 1980 BW II, sygn. 25/85, Notatka o sytuacji w Iranie i zadaniach Ambasady z 23.01.1980 r.
 • MSZ, Dep. V, 1980 BW II, sygn. 25/85, Iran, Plan Pracy na 1980 rok z 24.01.1980 r.
 • MSZ, Dep. V, 1981 BW I, sygn. 25/86, Raport polityczny Ambasady PRL w Teheranie z 18.05.1981 r.
 • MSZ, Dep. V, 1982 BW I, sygn. 26/86, Raport Polityczny Ambasady PRL w Teheranie z 4.05.1982 r.
 • MSZ, Dep. V, 1983 BW II, sygn. 35/86, Raport polityczny Ambasady PRL w Teheranie (maj 1982 r.–luty 1983 r.).
 • MSZ, Dep. V, 1983 BW II, sygn. 35/86, Islamska Republika Iranu z 19.07.1983 r.
 • MSZ, Dep. V, 1983 BW I, sygn. 55/86, Raport Polityczny Ambasady PRL w Teheranie za 1983 rok.
 • MSZ, Dep. V, 1984 BW I, sygn. 55/86, Raport Polityczny Ambasady PRL w Teheranie za rok 1983.
 • MSZ, Dep. V, 1985 BW II, sygn. 17/88, Depesza dyrektora Dep. V Antoniego Pierzchały do Ambasady PRL w Teheranie z 19.03.1985 r.
 • MSZ, Dep. V, 1985 BW II, sygn. 18/88, Raport Polityczny za 1984 rok.
 • MSZ, Dep. V, 1985 BW II, sygn. 18/88, Raport Polityczny za 1985.
 • Komunikat o wizycie min. Orzechowskiego w Iranie, „Życie Warszawy”, nr 31, 6 II 1987 r.
 • Marek Maszek, Wizyta M. Orzechowskiego w Iranie, „Rzeczpospolita”, nr 30, 5 II 1987 r., s. 1 i 7
 • Marek Maszek, Zakończenie wizyty Mariana Orzechowskiego w Iranie, „Trybuna Ludu”, nr 31, 6 II 1987 r.
 • M. Orzechowski udał się do Iranu, „Rzeczpospolita”, nr 28, 3 II 1987, s. 1 i 2
 • M. Orzechowski zakończył wizytę w Iranie, „Rzeczpospolita”, nr 32, 7/8 II 1987 r., s. 1 i 9.
 • Marian Orzechowski złoży wizytę w Iranie, „Życie Warszawy”, nr 24, 29 I 1987, s. 1
 • Marian Orzechowski rozpoczął oficjalną wizytę w Iranie, „Życie Warszawy”, nr 28, 3 II 1987 r., s. 1 i 2
 • Minister M. Orzechowski złoży wizytę w Iranie, „Słowo Powszechne”, nr 21, 30 I 1987, s. 1
 • Minister Marian Orzechowski udał się z wizytą oficjalną do Iranu, „Trybuna Ludu”, nr 28, 3 II 1987, s. 1 i 7;
 • Rozmowy M. Orzechowskiego z szefem dyplomacji irańskiej, „Słowo Powszechne”, nr 25, 5 II 1987 r., s. 1 i 2.
 • Rozmowy Min. Orzechowskiego z prezydentem i premierem Iranu, „Słowo Powszechne”, nr 26, 6 II 1987 r., s. 1.
 • Rozmowy szefa polskiej dyplomacji w Iranie, „Trybuna Ludu”, nr 30, 5 II 1987 r., s. 7.
 • Spis Materiałów do wizyty M. Orzechowskiego w Iranie z 2–6.02.1987 r., s. 12.
 • Teherańskie rozmowy Mariana Orzechowskiego, „Życie Warszawy”, nr 29 z 4 II 1987 r., s. 1.
 • Z zagranicy, „Przekrój”, nr 2175, 15 II 1987 r.
 • Zakończenie wizyty Mariana Orzechowskiego w Iranie, „Życie Warszawy”, nr 31, 6 II 1987 r.
 • Abrahamian Ervand, Historia współczesnego Iranu, Książka i Wiedza, Warszawa 2011.
 • Ashton Nigel, Gibson Bryan (red.), The Iran-Iraq War. New International Perspectives, Routledge, New York, London 2013.
 • Barfield Thomas, Afghanistan: A Cultural and Political History, Princeton University Press, Princeton, N.J. 2012.
 • Barnett Richard, Afghanistan from the Cold War through the War on Terror, Oxford University Press, Oxford, New York 2015.
 • Borodziej Włodzimierz, Wydział Zagraniczny KC PZPR, w: A. Paczkowski (red.), Centrum władzy w Polsce 1948–1970, ISP PAN, Warszawa 2003.
 • Czulda Robert, Iran 1925–2014. Od Pahlawich do Rouhaniego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Feifer Gregory, Afgańska ruletka: radziecka inwazja na Afganistan, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2011
 • Grzeloński Bogdan, Dyplomacja polska w XX wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 • Habielski Rafał, Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • January Brendan, The Iranian Revolution, Twenty-First Century Books, Minneapolis 2008.
 • Kowal Paweł, Cieślik Mariusz, Jaruzelski. Życie paradoksalne, Znak Litera Nova, Kraków 2015.
 • Książka Orzechowskiego – fragment nieopublikowanej książki Profesora Mariana Orzechowskiego, udostępniony autorce, dotyczący wizyty w Islamskiej Republice Iranu.
 • Kurzman Charles, The Unthinkable Revolution in Iran, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2004.
 • Majewski Piotr M. (red.), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1977, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009.
 • Modrzejewska-Leśniewska Joanna, Afganistan, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010.
 • Paczkowski Andrzej, Dyplomacja polska czasów kryzysu (1980–1989), w: Wojciech Materski, Waldemar Michowicz (red.), Historia dyplomacji polskiej 1944/1945–1989, t. VI, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010.
 • Piasecka-Strzelec Renata, Polskie agencje prasowe w latach 1944–1972: upowszechnianie, reglamentacja informacji i działalność propagandowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012.
 • Rozmowa z Profesorem Marianem Orzechowskim, Wrocław, 17.09.2015 r.
 • Sowa Andrzej Leon, Historia polityczna Polski 1944–1991, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
 • Szczepanik Krzysztof, Dyplomacja Polski 1918–2005. Struktury organizacyjne, Askon, Warszawa 2005.
 • Rakowski Mieczysław, Dzienniki polityczne 1984–1986, Iskry, Warszawa 2005.
 • http://teheran.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/kalendarium/ [2.02.2015]; [14.10.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81188e5e-e7ca-40a8-b6ff-f899f4909613
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.