PL EN


2015 | 4(94) | 5-10
Article title

Current managerial topics in public real estate asset management

Content
Title variants
Aktualne problemy zarządzania publicznymi zasobami nieruchomości
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In recent years, public administrations in modern economies have been deeply transformed. Government units have been granted extensive competences, including ownership and/or control over properties in order to fulfil their obligatory tasks relating to public services in a better way. Real estate has evolved from a source of costs to a source of revenues, as well. This complex asset class requires proper management respecting its operational and strategic needs and requirements. The article focuses on current issues of public real estate asset management (PREAM) and on the real estate assets in local governments in particular. It is a voice in the discussion about current problems with regard to the efficiency and effectiveness of PREAM. We propose directions for further research and development as the principles of asset management in modern democratic societies seem to be universal. The paper is based on a literature study and the authors’ observations.
PL
W nowoczesnych gospodarkach organy administracji publicznej przeszły w ostatnich latach głębokie przemiany. Jednostkom samorządu terytorialnego, w celu lepszej realizacji ich zadań statutowych, przyznano szerokie kompetencje w tym prawo własności i/lub kontroli nad nieruchomościami. W międzyczasie zmianie uległ także sposób postrzegania samych nieruchomości – od źródła kosztów do źródła przychodów. Ten złożony rodzaj aktywów wymaga właściwego zarządzania zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Artykuł koncentruje się na aktualnych problemach związanych z zarządzaniem nieruchomym majątkiem publicznym (ang. public real estate asset management, PREAM), w szczególności w samorządach lokalnych. Jest to głos w dyskusji na temat aktualnych problemów w odniesieniu do skuteczności i efektywności PREAM. Artykuł zawiera propozycje kierunków dalszych badań i rozwoju, jako że zasady zarządzania aktywami w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych wydają się być uniwersalne. Artykuł powstał w oparciu o studia literatury i obserwacje autorów.
Year
Issue
Pages
5-10
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
 • University of Gdańsk, Department of Investment and Real Estate
 • University of Gdańsk, Department of Investment and Real Estate
 • Nürtingen-Geislingen University, Faculty of Business and Law
References
 • Andersson R., Söderberg B., Internal rents and the ownership of state properties: experiences from Sweden, “Journal of Corporate Real Estate”, Vol. 13/2011, No. 1, pp. 64-76.
 • Bavan M. S., Shamsuddin S. R., The Transition to Asset Management in Public Housing, “Cityscape—A Journal of Policy Development and Research”, Vol. 9, No. 2, 2007, pp. 185-192.
 • Bełej M., Optymalizacja wartości nieruchomości na przykładzie publicznych zasobów nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 17/2009, No. 4, pp. 57-68.
 • Brzeski W. J., Jurek K., Szczawińska E., Zarządzanie mieniem komunalnym w miastach polskich, “Świat Nieruchomości”, 2005, No. 52-53, pp. 35-48.
 • Deloitte (ed.), Municipal real estate. Comparing public real estate management in European cities, December 2011.
 • Dent P., Managing public sector property assets: the valuation issue, “Property Management”, Vol. 15/1997, No. 4, pp. 226-233.
 • Dziworska K., Trojanowski D., Podstawy strategii zarządzania nieruchomościami komunalnymi, in: Inwestycje i nieruchomości. Wybrane problemy, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, Sopot 2008, pp. 131-138.
 • Fernholz F., Fernholz R. M., A Toolkit for Municipal Asset Management, Duke University, March 2007.
 • Joroff M. L., Corporate Real Estate 2000 – Management strategies for the next decade, “Industrial Development”, Vol. 161/1992, No. 3, pp. 1-7.
 • Kaganova O., Guidebook on Real Property Asset Management for Local Governments, Urban Institute Center on International Development and Governance, 2012.
 • Kaganova O., McKellar J. (eds.), Managing Government Property Assets, International Experience, The Urban Institute Press, 2006.
 • Kaganova O., Nayyar-Stone R., Municipal Real Property Asset Management: An Overview of World Experience, Trends and Financial Implications, “Journal of Real Estate Portfolio Management”, Vol. 6/2000, No. 4, pp. 307-326.
 • Kaganova O., Undeland C., Implementing Municipal Asset Management Reform in Countries with Emerging Markets: Lessons Learned, [in:] Kaganova O., McKellar J. (eds.), Managing Government Property Assets, International Experience, The Urban Institute Press, 2006. , p. 297-316.
 • Kask K., Public sector real estate asset management models and their evaluation, University of Tartu Press, 2014.
 • Krieger P., Lausberg C., Decisions, decision-making, and decision support systems in real estate investment management, 22nd Annual European Real Estate Society Conference, Istanbul, Turkey, 2015.
 • Lausberg C., Rymarzak M., Wojewnik-Filipkowska A., Two case studies of decisionmaking in municipal real estate management, Working Paper No. 1/2015, Campus of Real Estate, Nürtingen-Geislingen University. <http://campus-of-real-estate.jimdo.com/core-ver%C3%B6ffentlichungen/arbeitspapiere/>.
 • Lundström S., Lind H., Valuation of public real estate: context and concept, “Journal of Property Valuation and Investment”, Vol. 14/1996 Issue 4, pp. 31-40.
 • Marona B., Gluszak M., Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce, [in:] Inwestycje i Nieruchomości, Wyzwania XXI, Nalepka A., (ed.) Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2011.
 • Nalepka A., Czynniki różnicujące proces zarządzania nieruchomościami, ”Świat Nieruchomości” 2011, Vol. 3, No. 77, pp. 41-45. Rea l Est ate management ŚN–WOREJ 94/2015
 • Ngwira M. M., Effectiveness of property asset management in Scottish councils, “Journal of Corporate Real Estate”, Vol. 14 Issue 2, pp. 105-120.
 • Phelps A., Rationale, practice and outcomes in municipal property asset management, “Journal of Corporate Real Estate”, Vol. 12/2010, Issue 3, pp. 157-174.
 • Public Real Estate Management: Die Basis ist geschaffen, nur nicht in den Städten, Immobilien Zeitung No. 37/18.09.2008.
 • Rymarzak M., Trojanowski D., Asset Management of the Public Sector in Poland, “Real Estate Management and Valuation”, Vol. 21/2012, No. 1, pp. 5-13.
 • Utter M. A., Public Asset Management. Economic Development Commentary, 1989.
 • Simons R. A., Public Real Estate Management - Adapting Corporate Practice to the Public Sector: The Experience in Cleveland, Ohio, “The Journal of Real Estate Research”, Vol. 8/1993, No. 4, pp. 639-654.
 • Vermiglio C., Public property management in Italian municipalities: Framework, current issues and viable solutions, “Property Management”, Vol. 29/2011, Issue 5, pp. 423-442.
 • White A. D., A review of UK public sector real estate asset management, “Journal of Corporate Real Estate”, Vol. 13 Issue 1, pp. 6-15.
 • Wojewnik-Filipkowska A., Rymarzak M., Decision-making in corporate and municipal asset management (literature review) “International Journal of Real Estate Studies”, Vol. 8, No. 1, pp.16-29.
 • Źróbek R., Źróbek-Różańska A., Issues of Efficiency in Public Real Estate Resources Management, “Facing the Challenges – Building the Capacity”, FIG Congress 2010, Sydney, Australia, pp. 1-13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-811a75ea-4c6e-4b97-aa3d-a1494f6a209a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.