PL EN


2010 | 2(38) | 65-80
Article title

Udział spółdzielni w polskiej gospodarce

Title variants
EN
Contribution of Cooperatives to the Polish Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article includes origin and history of co-operatives enterprises in Poland. From many important, current problems connected with the process of economic transition concerned enterprises the co-operatives which are specific organizational-proprietary form of conducting economic activity. The main chapter includes the presentation of the results of the research co-operatives sector in Poland concerned economic situation of those entities during economic transition. Off all the important and dire problems connected with the process of economic transition in Poland the co-operatives are bothered by, the research concentrated only on analysis of statistical data prepared by Central Statistical Office of Poland. As a result of analysis of Information and Statistical Papers is conclusion that the polish co-operatives defeat business struggle with other companies especially from the private sector and their competitiveness and the market share are decreased.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Boczar K.: Spółdzielczość. Problematyka społeczna i ekonomiczna. Warszawa, PWE 1986.
 • Biuletyn Informacyjny Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy nr 4, Warszawa 1998.
 • Brèmond J., Salort M.M.: Odkrywanie ekonomii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN1994.
 • Budownictwo – Wyniki działalności z lat 1996-2005. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, GUS.
 • Kadra kierownicza spółdzielni wobec problemów zarządzania, red. S. Dyka. GrantKBNnr 1HO2D02715. Warszawa, Katedra Spółdzielczości, Szkoła Główna Handlowa1999.
 • Praca 1990, Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, GUS 1991.
 • Pracujący w Gospodarce Narodowej w latach: 1997-2005. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, GUS.
 • Roczniki Statystyczne GUS z lat 1990-1998. Warszawa, GUS.
 • Roczniki Statystyczne Przemysłu z lat 1990-2006. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, GUS.
 • Roczniki Statystyczne Rolnictwa z lat 1998 i 2001. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, GUS.
 • Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1999-2006, Warszawa GUS.
 • Rynek Wewnętrzny w latach 1998-2003. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, GUS.
 • Spółdzielczość 1994, Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, GUS 1996.
 • Spółdzielcze formy gospodarowania, red. J. Stolińska-Janic. Warszawa, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna 1998.
 • Wyniki finansowe Podmiotów Gospodarczych I-XII 1997, I-XII 1998, I-XII 1999. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, GUS.
 • Zmiany Strukturalne Grup Podmiotów Gospodarki Narodowej w latach 1992-2005, Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, GUS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-812bbcc1-b2f8-45f3-a0f3-747f30decc18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.