PL EN


2011 | 10 | 211-256
Article title

Najnowsze angielskie zapożyczenia cytatowe w polszczyźnie ogólnej początku XXI wieku

Content
Title variants
EN
The latest English quotation borrowings in the Polish language at the beginning the 21st century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to analyses the English quotation borrowings that entered the Polish language at the turn of the twenty and 21st century. It has been found essential to judge the gathered material from the point of its usefulness and the degree of normativity as quotations are not adapted to the Polish language system. Due to the reason mentioned above the English quotation borrowings are divided according to the type of innovation: either supplementary or alternative one. Moreover, within each group the semantic fields with the greatest number of examples are characterised. Additionally, partly adapted forms of same of the presented borrowings are described as well as examples of inconsistent records.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński, brak
References
 • Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1976.
 • Cyran W., Mechanizm zapożyczania wyrazów w języku polskim, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 1974, t. XX.
 • Mańczak-Wohlfeld E., Angielsko-polskie kontakty językowe, Kraków 2006.
 • Mańczak-Wohlfeld E., Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków 1995.
 • Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005,
 • Ociepa R., O współczesnych anglicyzmach w nazewnictwie zawodów i stanowisk służbowych, „Poradnik Językowy” 2001, z. 6.
 • Sękowska E., Wpływ języka angielskiego na słownictwo polszczyzny ogólnej, „Poradnik Językowy” 2007, z. 5.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, Warszawa 1993, wyd. VIII.
 • Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Warszawa 1995.
 • Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, red. E. Mańczak-Wohlfeld, Warszawa 2010.
 • Trzaska, Evert, Michalski, Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych, Warszawa 1939.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Warszawa 2003.
 • Wielki słownik wyrazów obcych, red. M. Bańko, Warszawa 2003.
 • Zięba A., Wpływy obce w polszczyźnie końca XX wieku – na podstawie rzeczowników z wybranych tomów „Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny”, „Język Polski” 2008, z. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8140012b-9dc9-4353-a77c-f8972e8e6ed6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.