PL EN


2016 | 7 | 4 | 339-344
Article title

Niskobudżetowa platforma ochrony danych

Content
Title variants
EN
Low-budget platform of data protection
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest adresowany w głównej mierze do użytkowników domowych, jak i mikrofirm. Praca rozpoczyna się od przedstawienia problemu, jakim jest ciągły przyrost generowanych danych. W dalszej części rozdziału autorzy prezentują główne przyczyny utraty danych oraz określają częstotliwość wykonywania kopi zapasowej w sieciach domowych. Następnie omówiona zostaje sprzętowa platforma Raspberry, która została wykorzystana do zaimplementowania mechanizmów tworzących technologie sieciowych dysków NAS w sieci domowej.
EN
The article is addressed primarily to home users and micro businesses. The work begins with the presentation of the problem, which is the continuous growth of data generated. In the next section the authors present the main causes of data loss and determine the frequency of the backup in home networks. Then discussed is the hardware platform Raspberry, which was used to imple-ment the mechanisms of creating technologies of network NAS drive on your home network.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
339-344
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska
author
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych, Polska
References
  • Bates D. (2015), Raspberry Pi Projects for Kids, Birmingham.
  • Bruce R.F. (2015), Make Space for the Pi, SoutheastCon 2015, Fort Lauderdale.
  • Klein A., Welcome to Backup Awareness Month 2015, https://www.backblaze.com/blog/ backup-awareness-month-2015/.
  • Princy S.E. (2015), Implementation of Cloud Server for Real Time Data Storage Using Raspberry Pi, Online International Conference on Green Engineering and Technologies (IC-GET), Coimbatore.
  • Reed B.C. (2000), Authenticating Network Attached Storage, „IEEE Micro” vol. 20, issue 1.
  • Safebackup, 7 Greatest Causes of Data Loss, http://www.databackuponlinestorage.com/ 7_Causes_of_Data_Loss.
  • Sohan R. (2005), A User-level Approach to Network Attached Storage, The IEEE Conference on Local Computer Networks 30th Anniversary (LCN'05), Sydney, NSW.
  • Walker B., Every Day Big Data Statistic, http://www.vcloudnews.com/every-day-big-data-statistics-2-5-quintillion-bytes-of-data-created-daily/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8143e009-9c5f-473d-bd1e-5c589ef0c6a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.