PL EN


2007 | 5 - Narody XXI wieku | 105-128
Article title

Naród i nacjonalizm a społeczeństwo obywatelskie - dylematy współczesnej Europy

Authors
Content
Title variants
EN
Nation and Nationalism and the Civil Society - the Dilemmas of Modern Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The definition of a nation, which could be suitable for all groups, which find themselves as a nation and in the same time are perceived as a nation and are considered a nation by other groups does not exist and probably never will. In European politics in XX century it can be observed that after 1945-1989 has come a period of much more nationalistic character. First of all, "civil society develops nowadays as a national country or remains in more or less close connections with aspirations to creating such country". Secondly, common values that exist in such society are mainly values that enter into the composition of national culture.
Keywords
Contributors
author
References
 • Altermatt U., Powrót wojen etnicznych w Europie? Europejska wielokulturowość a kwestia narodowa, Kraków 1997.
 • Calhoun C., Nacjonalizm i społeczeństwo obywatelskie: demokracja, zróżnicowanie i samookreślenie, w: Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, (wyb. tekstów i wstęp) J. Szacki, Warszawa-Kraków 1997.
 • Chlebowczyk J., Procesy narodowotwórcze we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu, Warszawa-Kraków 1975.
 • Dahrendorf R., Wolność a więzi społeczne. Uwagi o strukturze pewnej argumentacji, w: Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, [przygotowanie i przedmowa] K. Michalski, Kraków 1996.
 • Dworkin R., Wolność, równość, wspólnota, w: Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1996.
 • Fukuyama F., Koniec historii, Poznań 1996.
 • Gawin D., Społeczeństwo obywatelskie w epoce globalizacji, w: Globalizacja i my. Tożsamość globalna wobec trendów globalnych, (red.:) Piekarski R., Graban M., Kraków 2003.
 • Habermas J., Further Reflections on the Public Sphere, w: Habermas and the Public Sphere, Cambridge 1992.
 • Habermas J., Teoria i praktyka, Warszawa 1983.
 • Huntington S., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2003.
 • Karczewska J., Kanon kultury narodowej, w: Kultura narodowa i polityka, (red.:) J. Karczewska, Warszawa 2000.
 • Karczewska J., Staszyńska K., Bojar H., Blokady społeczeństwa obywatelskiego: czyli słabe społeczeństwo obywatelskie i słabe państwo, w: Społeczeństwo w transformacji. Ekspertyzy i studia, (red.:) Rychard A., Fedorowicz M., Warszawa 1993.
 • Kempny M., Kultura narodowa wobec zmienności tradycji, w: Kultura narodowa i polityka, (red.:) J. Kurczewska, Warszawa 2000.
 • Kłoczowski P., Dylematy katolickiego liberalizmu, Kraków 1996.
 • Konieczny F., O wielości cywilizacyj, Kraków 1935.
 • Król M., Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi, Kraków 1996.
 • Król M., Narodowy czy liberalny?, Kraków 1997, nr 3.
 • Lord Acton, O narodzie, tłum. Gowin A., w: Historia wolności. Wybór esejów, (wyb. i wstęp Śpiewak P.), Kraków 1995.
 • Nozick R., Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999, s. 374-375.
 • Rozmowa z Johem Grayem, w: Oblicza liberalizmu. Isaiah Berlin, John Gray, Steven Lukes, Joseph Raz w rozmowie z Beatą Polanowską-Sygulską, Kraków 2003.
 • Smolisz J., Globalzacja, suwerenność państwowa i wielokulturowość, w: Władza, naród, tożsamość. Studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, (red.:) Gorlach K., Niezgoda M., Seręga Z., Kraków
 • 2004.
 • Szacki J., Czy istnieje socjologia narodu?, w: Władza, naród, tożsamość. Studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, (red.:) Gorlach K., Niezgoda M., Seręga Z, Kraków 2004.
 • Szacki J., O narodzie i nacjonalizmie, „Znak" nr 3, 1997.
 • Szacki J., Powrót do idei społeczeństwa obywatelskiego, w: Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, (wyb. tekstów i wstęp) J. Szacki, Warszawa-Kraków 1997.
 • Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji, Poznań 1996.
 • Walas T., Przedwczesny pogrzeb pozytywizmu, „Znak" 1996, nr 2.
 • Wandycz P., Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków 1995.
 • Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81569cd0-eb16-4744-8e63-f4f840f384c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.