PL EN


2013 | 3(9) | 54-70
Article title

Marketing of knowledge based services

Content
Title variants
PL
Marketing usług opartych na wiedzy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The issues discussed in this paper refer to the contemporary role of services in the knowledge-based economy. The author identifies the fields of services that currently constitute the so-called economy development carriers and names them knowledge-based services. Educational, research, and information and communication, as well as business services are particularly significant in this group of services. Despite the diversity of the enumerated services between industries, their common feature is offering customers the basic value in the form of professional knowledge based on the intellectual capital of individual service organisations. The author, relying on the concept of customer value management as a process, discusses the significance of marketing at four successive stages of the process and exhibits unique values offered to the customers who purchase knowledge-based services.
PL
Problematyka artykułu nawiązuje do współczesnej roli usług w gospodarce opartej na wiedzy. Autorka identyfikuje dziedziny usług, które obecnie stanowią tak zwane nośniki rozwoju tej gospodarki i określa je mianem usług opartych na wiedzy. W tej grupie usług szczególne znaczenie mają usługi edukacyjne, naukowe i badawcze oraz usługi informacyjno – komunikacyjne, a także usługi biznesowe. Mimo branżowego zróżnicowania wymienionych usług, ich wspólną cechą jest oferowanie podstawowej wartości klientom w postaci profesjonalnej wiedzy bazującej na intelektualnym kapitale poszczególnych organizacji usługowych. Autorka – opierając się na koncepcji procesowego zarządzania wartością dla klienta – omawia znaczenie marketingu w kolejnych czterech etapach tego procesu, eksponując unikalne wartości oferowane klientom nabywającym usługi oparte na wiedzy.
Publisher
Year
Issue
Pages
54-70
Physical description
Dates
published
2013-09
Contributors
References
 • Dahlman C., Andersson T., Korea and the knowledge-based economy. Making the transition, World Bank, OECD, 2000
 • Dooly L., Kirk D., University-industry collaboration. Grafting an entrepreneurial paradigm onto academic structures, „European Journal of Innovation Management”, vol. 10, nr 3, 2007
 • Fazlagić J., Wiedza jako surowiec w organizacjach usługowych intensywnie wykorzystujących wiedzę, w: Marketing usług profesjonalnych, tom 6 nt. Usługi bogate w wiedzę, wyd Infomila, Poznań 2006
 • Fontana R., Geuna A., Matt M., Factors affecting university-industry R&D projects: the importance of searching, screening and signaling, „Research Policy”, vol. 35, 2006
 • Kobyłko G., M. Morawski M. (red.), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2007
 • Kotarba M., Kotarba W., Model zarządzania wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, 8/2003. 7. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy — społeczeństwo oparte na wiedzy — trajektoria regionalna, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, vol. 2, nr 22, 2003
 • Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005
 • Pluta-Olearnik M., Zmiany strategii marketingowych w dobie społeczeństwa informacyjnego, w: Marketing instytucji naukowych i badawczych, ILOT, Warszawa 2010
 • Pluta-Olearnik M., Strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji, PWE, Warszawa 2013
 • Pluta-Olearnik M., Rozwój usług w erze społeczeństwa informacyjnego, PWE, Warszawa 2006
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 • Rocznik Statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2011
 • Rudawska I., Innowacyjność sektora usług, w: Klient w gospodarce opartej na usługach, I. Rudawska (red.), Difin, Warszawa 2009
 • Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Associacion of Business Service Leaders in Poland, Warszawa 2011
 • Słownik języka polskiego PWN, wersja internetowa
 • Szymaniak A. (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydaw. Akademickie i Profesjonalne i Deloitte, Warszawa 2008
 • Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8157b42d-6464-41fa-8f24-0efca9474794
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.