PL EN


2019 | 10 | 2 | 57-62
Article title

Dylematy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w urzeczywistnianiu wartości moralnych

Content
Title variants
EN
The Dilemmas of Early Childhood Educators in the Implementation of Moral Values
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzanie dzieci i młodzieży w świat wartości jest integralnym elementem wychowania. Szczególne znaczenie w teorii wartości mają wartości moralne, których urzeczywistnianie umacnia w jednostce jej indywidualne człowieczeństwo. Wraz z kryzysem wartości moralnych młodego pokolenia rośnie potrzeba skoncentrowania się nauczycieli na kształtowaniu postaw moralnych u uczniów w szkole. W wychowaniu moralnym podejmowanym przez nauczycieli wobec młodszych dzieci szczególnie ważne jest dbanie o jasność głoszonych zasad moralnych, unikanie relatywizmu moralnego i bycie dla wychowanków wzorem postępowania. W artykule ukazano wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród nauczycieli klas młodszych obrazujące ich dylematy i trudności w zakresie urzeczywistniania wartości moralnych wśród dzieci.
EN
Introducing children and adolescents to the world of values is inherent in the process of education. In the value theory, moral values are of particular importance because it is by putting those values into practice that the individual reassures his or her unique nature as a human being. In the wake of a crisis in moral values in the young generation, there is a growing need to concentrate teachers’ efforts on promoting moral behaviour in school students. The moral education of younger pupils calls particularly for the unambiguity of moral principles. Teachers should become examples for their pupils, without embracing moral relativism. This article presents the results of the author’s own study conducted among early childhood educators, which indicate the dilemmas and predicaments they face in their efforts to nurture children’s sense of morality.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
57-62
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
  • Coles, R. (2004). Inteligencja moralna dzieci. Poznań: Rebis.
  • Dudziak, U. (2016). Wychowanie moralne. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s. 1431–1436). Radom: Polskie Wyd. Encyklopedyczne.
  • Górniewicz, J. (2005). Teoria wychowania. Wybrane problemy. Olsztyn: Wyd. Olsztyńskiej Szkoły im. Józefa Rusieckiego.
  • Łobocki M. (2002). Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: Impuls.
  • Łobocki, M. (2003). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Impuls.
  • Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (2002). Psychologia wychowawcza. T. 1–2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81590276-93b3-4e9c-80ed-cad4b9b6f4e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.