PL EN


Journal
2019 | 53/2 | 195-211
Article title

Ocenianie kompetencji studentów – przyszłych nauczycieli języka obcego przez nauczycieli – opiekunów praktyk

Content
Title variants
EN
Evaluation of the competence of student teachers of foreign language by their teachers/teaching practice supervisors, on the example of French
Conference
Ewaluacja procesów nauczania i uczenia się języków obcych
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to analyse how French teachers evaluate the didactic skills of students of the Institute of Romance Studies after their three-week teaching practice in a Polish middle or high school. We will be interested primarily in the descriptive evaluation written by the supervising school teachers, which affords an overview of the key competences of foreign language teachers in their own opinion (i.e. their personal theory of teaching) as well as of the terminology used to describe them and reflecting modern or more traditional conceptions of teaching. Our analysis will be carried out with reference to the competences highlighted in a self-evaluation tool, the European Portfolio for Students Teachers of Languages. Conclusions are drawn regarding not only the need to strengthen cooperation between the university and the school teachers to instil a reflective attitude, but also to strengthen the correlation between the tutors’ evaluation and the self-evaluation of the trainees – not only to develop their autonomy, but also for formative assessment of both the student and the teacher.
Journal
Year
Volume
Pages
195-211
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
 • Council of Europe: Coste D., North B., Shiels J., Trim J. (2003), Europejski system opisu kształcenia językowego. Warszawa: CODN.
 • Czetwertyńska G. (2015), Ocenianie jako nauczanie i uczenie się (w) „Języki Obce w Szkole” nr 3, str. 4-9.
 • Derenowski M. (2015), Wpływ praktyk nauczycielskich na rozwój refleksyjności studentów filologii angielskiej oraz na ich dalsze decyzje związane z wyborem zawodu nauczyciela (w) „Neofilolog” nr 45/1, str. 27-41.
 • Derenowski M. (2013), Wpływ praktyk na wzrost świadomości studenckiej związanej ze specyfiką pracy nauczyciela (w) Grzesiak J. (red.), Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele. Efektywność i efekty praktyki pedagogicznej. Konin: PWSZ, str. 35-39.
 • Grzesiak J. (red.) (2013), Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele. Efektywność i efekty praktyki pedagogicznej. Konin: PWSZ.
 • Kelly M., Grenfell M. (2006), Europejski profil kształcenia nauczycieli języków. Materiał pomocniczy – zakres treści kształcenia. Warszawa: CODN.
 • Fiema M. (2016), Kształcenie językowe osób w wieku późnej dorosłości – proces standardowy czy wyzwanie? (w) „Języki Obce w Szkole” nr 4, str. 24-31
 • Marquilló Larruy M. (2003), L’interprétation de l’erreur. Paris : CLE International.
 • Michońska-Stadnik A. (2009), Od wyboru podręcznika do rozwoju autonomicznego poznania. Rola refleksji w kształceniu nauczycieli języków obcych (w) Pawlak, M., Mystkowska-Wiertelak A. i Pietrzykowska A. (red.), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań – Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, str. 97-106.
 • Mihułka K. (2016), O wartości praktyk pedagogiczno-dydaktycznych w kształceniu językowym na przykładzie przyszłych nauczycieli języka niemieckiego (w) „Języki Obce w Szkole” nr 1, str. 53-63.
 • Myczko K. (2009), Kształcenie nauczycieli języków obcych i praktyka zawodowa (w) Pawlak M., Mystkowska-Wiertelak A. i Pietrzykowska A. (red.), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań – Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, str. 157-166.
 • Newby D., Allan R., Fenner A-B., Jones B., Komorowska, H., Soghikyan B. (2007), Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języka. Warszawa: CODN.
 • Niemierko B. (2002), Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.
 • Pawlak M., Mystkowska-Wiertelak A., Pietrzykowska A. (red.) (2009), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań – Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • Pike K. (1967), Language in Relation to a Unified Theory of Structure of Human Behavior. La Haye: Mouton.
 • Siek-Piskozub T., Jankowska A. (2015), Znaczenie praktyk w rozwijaniu kompetencji nauczycielskiej – perspektywa praktykanta i mentora (w) „Neofilolog” nr 44/2, str. 209-220.
 • Sowa M. (2015), Savoir-évaluer, czyli co i jak oceniać w języku obcym (w) „Języki Obce w Szkole” nr 3, str. 43-48.
 • Sujecka-Zając J. (2015), Wrażliwe ocenianie jako element interwencji proaktywnej w kontekście glottodydaktycznym (w) „Języki Obce w Szkole” nr 3, str. 10-16.
 • Szymankiewicz K. (2013), Kształtowanie refleksyjnych postaw przyszłych nauczycieli języka francuskiego – rola internetowego, dydaktycznego forum dyskusyjnego (w) „Języki Obce w Szkole” nr 1, str. 46-51.
 • Tagliante Ch. (2005), Évaluation et le Cadre européen commun. Paris: CLE International.
 • Werbińska D. (2006), Skuteczny nauczyciel języka obcego. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-815962e7-6506-42e6-a460-fa84427d238c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.