PL EN


2010 | 87 | 143-156
Article title

Ryzyko kredytowe w świetle nowej umowy kapitałowej Credit Risk in the Light of the New Capital Agreement

Title variants
EN
Credit Risk in the Light of the New Capital Agreement
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano ryzyko kredytowe banku na tle innych rodzajów ryzyka oraz przepisów Nowej Umowy Kapitałowej - systemu uregulowań stworzonego przez Komitet Bazylejski w celu ochrony stabilności systemu bankowego. Opisano zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny występowania ryzyka kredytowego, sklasyfikowano ryzyko oraz omówiono wybrane aspekty zarządzania ryzykiem.
EN
In this paper has been described the bank's credit risk relative to other types of risks and the provisions of Basel II - a regulatory system created by the Basel Committee in order to protect the stability of the banking system. There have been also determined the external and internal causes of the credit risk, as well the risk has been classified and there have been discussed some aspects of risk management.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. Błaszczuk D.J. (red.), Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce: identyfikacja i monitorowanie, Poltext, Warszawa 2006.
 • 2. Capiga M., Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2006.
 • 3. Capiga M., Harasim J., Szustak G., Finanse banków, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 • 4. Daniluk D., Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 • 5. Dobosiewicz Z., Kredyty i gwarancje bankowe, PWE, Warszawa.
 • 6. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • 7. Górski M., Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa 2009.
 • 8. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, SGH, Warszawa 2001.
 • 9. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
 • 10. Kania E., Rosiński P., Ryzyko kredytowe w banku, [w:] Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
 • 11. Kerna J., Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej Komitetu Bazylejskiego (Basel II) na następny Państwa wniosek kredytowy, www.pwcglobal.com, (30.04.2010).
 • 12. Kraska M, Credit scoring i credit rating: zastosowanie w banku komercyjnym, Starodruk, Warszawa 2004.
 • 13. Uchwała KNB nr 1/2007 z dnia 13.03. 2007 r. (Dziennik Urzędowy NBP nr 2/2007 poz. 3).
 • 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939).
 • 15. Wiatr M.S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, SGH, Warszawa 2008.
 • 16. Zaleska M. (red.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007.
 • 17. Zombirt J., Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja, Cedetu, Warszawa 2007.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-815b6366-0e2c-44ec-a0ef-eb4730a40917
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.