PL EN


Journal
2018 | 8 | 123-141
Article title

Funkcjonowanie euroregionów a suwerenność i regres państwa narodowego w dobie integracji europejskiej

Content
Title variants
EN
The Functioning Of Euroregions And The Sovereignty And Regression Of The National State In The Era Of European Integration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaprezentowane w artykule przemyślenia dotyczyły ukazania pozycji euroregionów jako ważnych i w pełni utrwalonych form współpracy transgranicznej w kontekście kryzysu państw narodowych, a zwłaszcza pojmowania suwerenności i tożsamości narodowej. W tekście przedstawiono ogólny zarys transgranicznej współpracy, następnie odniesiono się do definicji państwa narodowego i szerzej do jednego z jego wyznaczników jakim jest suwerenność. Ogólnie należy podkreślić, że analizując dotychczasowy rozwój euroregionów, zwłaszcza w aspekcie współpracy kulturalnej i społecznej trudno jest mówić o zagrożeniu dla suwerenności państw narodowych.
EN
The reflections presented in the article concerned the presentation of the position of Euroregions as important and fully established forms of cross-border cooperation in the context of the crisis of national states, and especially in the understanding of national sovereignty and identity. The text provides an overview of cross-border cooperation, then refers to the definition of a national state and more broadly to one of its determinants, which is sovereignty. Generally speaking, it should be stressed that when analysing the development of Euroregions, especially in terms of cultural and social cooperation, it is difficult to speak of a threat to the sovereignty of nation states.
Journal
Year
Issue
8
Pages
123-141
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
References
 • Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wrocław 2002.
 • Brubaker R., Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, Warszawa-Kraków 1998.
 • Brzeziński Z., Bezład. Polityka światowa na progu XXI wieku, Warszawa 1996.
 • Kościuch B., Poźniak A., Euroregiony a współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego, „Białostockie Studia Prawnicze”, 2012, z. 12, s. 58.
 • Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Polski krok do integracji, Wrocław 2000.
 • Malendowski W., Szczepaniak M., Rola euroregionów w procesie integracji europejskiej, [w:] W. Malendowski, M. Szczepaniak (red.), Euroregiony.
 • Mosty do Europy bez granic, Warszawa 2000, s. 10.
 • K. Kucharczyk, P. Łajca: Zjawisko globalizacji we współczesnym świecie [w:] Polonia Journal 5-6, Wydawnictwo WSEH, Bielsko-Biała 2017.
 • K.Kucharczyk, , G.Joseph, Medizaione nella famiglia e il supermo interesse del minore, RadKar, Norwich 2015.
 • Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Warszawa 2001, s. 168–170.
 • Osadnik M., Państwo narodowe w procesie globalizacji – zagrożenia i nadzieje, [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Państwo narodowe a proces globalizacji, Katowice 2000, s. 83–93.
 • Puślecki Z. W., Polska w okresie transformacji a zjednoczone Niemcy, Warszawa-Poznań 1996.
 • Sanetra-Półgrabi S., Funkcjonowanie euroregionów na pograniczu południowymPolski. Studium porównawcze trzech Euroregionów: „Śląsk Cieszyński”, „Beskidy” i „Tatry”, Toruń 2015.
 • Shils E., Naród, narodowość i nacjonalizm a społeczeństwo obywatelskie, „Sprawy Narodowościowe”, 1996, T. 5, s. 9–30.
 • Sowiński S., Suwerenność ale jaka? Spór o suwerenność Rzeczypospolitej w polskiej eurodebacie, „Studia europejskie”, 2004, nr 1, s. 26–27.
 • Studzieniecki T., Strategie rozwoju polskich euroregionów, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2015, T. XVI, s. 14.
 • Suchocka R., Rola euroregionów w procesach kształtowania tożsamości narodowej i ponadnarodowej, [w:] W. Malendowski, M. Szczepaniak (red.), Euroregiony. Mosty do Europy bez granic, Warszawa 2000, s. 54–55.
 • Trojanowska-Strzęboszewska M., Trzy oblicza unijnych granic. Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Ziółkowska J. E., Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty europejskiej, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-815be9a9-dec8-4d9c-ae96-e67cda5d176a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.