PL EN


2016 | 8(44) | 4 | 51-66
Article title

Co znaczy „rozumieć” w „perspektywie i metodzie” interakcjonizmu symbolicznego Herberta Blumera?

Title variants
EN
What Means “Understand” in “Perspective and Method” of Herbert Blumer’s Symbolic Interactionism?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiam stworzoną przez Herberta Blumera w jego programie metodologicznym interakcjonizmu symbolicznego procedurę rozumowania teoretycznego. Polemizuję z odczytaniami, które interpretują tę perspektywę jako skrajnie nominalistyczną i hermeneutyczną. Argumentuję za takim odczytaniem, w którym program Blumerowskiego interakcjonizmu przedstawia się jako ściśle przestrzegająca wymogów adekwatności wobec świata empirycznego nauka empiryczna. Jako nauka teoretyczna ma ona respektować obiektywny charakter powstających w interpretatywnych interakcjach zdarzeń. Przedmiotem teorii interakcjonistyczno-symbolicznej są obiektywne fakty powstające wtedy, gdy ludzie wzajemnie przystosowują do siebie swoje działania. Teoria formalna ludzkiego życia zbiorowego jest możliwa, choć nie będzie ustalona raz na zawsze ze względu na permanentną zmienność cechującą sam jej przedmiot.
EN
The paper presents Blumer’s procedure of theoretical reasoning formulated in his symbolic-interactionist program. I discuss with those who read this perspective as a radically nominalistic and hermeneutic one. In my interpretation, Blummer’s program claims for empirical social science which is to seek for adequacy of its thesis and the empirical world. As a theoretical social science, it has to respect objective character of facts that are created in human interactions. They are created when people negotiate mutually their lines of action; the last ones become the real object for symbolic-interactionism science. A formal, abstract theory of human social life is possible, but such a theory will remain permanently unstable and variable because of lability and variability of its objects themselves.
Year
Volume
Issue
4
Pages
51-66
Physical description
Contributors
 • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej, Uniwersytet Warszawski, gworoniecka@wp.pl
References
 • Becker H. (2009 [1963]). Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, tłum. O. Siara, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Blumer H. (1937). Social Psychology, w: Man and Society, red. E.P. Schmidt, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, s. 144-198.
 • Blumer H. (2007 [1969]). Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, tłum. G. Woroniecka, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Buczyńska-Garewicz H. (1975). Znak, znaczenie, wartość. Szkice o filozofii amerykańskiej, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Collins R. (1992). Toward a Neo-Meadian Sociology of Mind, w: The Cutting Edg. Advanced Interactionist Theory, red. J. Johnson, H.A. Faberman, G.A. Fine, Greenwich: Jai Press, s. 61-93.
 • Glaser B.S., Strauss A.L. (2009 [1967]). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, tłum. M. Gorzko, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Hałas E. (2006). Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń. Wydanie nowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kirk J., Miller M. (1986). Reliability and Validity in Quantitative Research, London: Sage.
 • Konecki K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Manterys A. (2000). Klasyczna idea definicji sytuacji, Warszawa: ISNS UW.
 • Plumer K. (1998). Herbert Blumer, w: Key Sociological Thinkers, red. R. Stones, London: Macmillan, rozdz. 6, s. 84-95.
 • Plumer K. (2003 [2000]). Interakcjonizm symboliczny w XX wieku, w: Teoria społeczna, red. Bryan S. Turner, tłum. G. Woroniecka, A. Gąsior-Niemiec, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 217-249.
 • Ricoeur P. (1983). The Model of the Text: Meaningul Action Considered as a Text, w: Hermeneutics – the Human Sciences, tłum. i red. J.T. Thompson, Cambridge, New York, London, New Rochelle, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press, s. 197-221.
 • Ślęzak I. (2016). Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Urbański M. (2009). Rozumowanie abdukcyjne. Modele i procedury, Poznań: UAM.
 • Woroniecka G. (2003). Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Woroniecka G. (2005). Hermeneutyka, w: Encyklopedia Socjologii. Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 80-83.
 • Zakrzewska-Manterys E. (2009). Przedmowa do wydania polskiego, w: H. Becker, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, tłum. O. Siara, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. VII-XXI.
 • Ziółkowski M. (1981). Znaczenie, interakcja, rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-815c3550-098d-4906-81d1-08ffdc604ca6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.