PL EN


2018 | 63 | 2 (379) | 17-30
Article title

Pojęcie urzędowej kontroli żywności - aspekty definicyjne i zakres przedmiotowy

Content
Title variants
EN
Notion of Official Food Controls – Definition Aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article provides a presentation and a commentary on the EU Regulation No 2017/625 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products. The regulation was supposed to be in force since 27th April 2017, however the majority of its provisions will be applicable starting from 14th April 2019. In her article, the author presents the subject matter of the regulation, she discusses the notions and issues it contains, she also describes the problems that are important for the organisation of the controls system in the area.
Year
Volume
63
Issue
Pages
17-30
Physical description
Dates
published
2018-04
Contributors
 • Najwyższa Izba Kontroli
References
 • Bolognini S., 2010, „Food Security, Food Safety e agroenergie”, Rivista di Diritto Agrario 2: 308-333.
 • Cieśla M., J. Śliwiński, 2011, „Od rybołówstwa do salonu piękności, czyli o roli ryb jako zwierząt towarzyszących człowiekowi”, Przegląd Hodowlany 11 : 18-21.
 • Goodburn K., 2000, EU food law – a practical guide, Cambridge: Woodhead Publishing Limited.
 • Kapała A., 2007, „Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych w prawie międzynarodowym”, Przegląd Prawa Rolnego 1 : 149-165.
 • Korzycka M., Wojciechowski P., 2017, System prawa żywnościowego, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Korzycka-Iwanow M., 2007, Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa: LexisNexis.
 • Leśkiewicz K., 2012, „Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne”, Przegląd Prawa Rolnego 1 : 179-198.
 • Leśkiewicz K., 2015, „Wokół prawnego pojęcia żywności”, Przegląd Prawa Rolnego 1: 179-192.
 • Meulen, B. M J Van Der, 2009, „The system of food law in the European Union”, Deakin Law Review 2 : 305-339.
 • Trempała M., 2013, „Odpowiedzialność administracyjna sprzedawcy detalicznego za fałszowanie żywności ekologicznej” (w:) Nielegalny Rynek Żywności – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania, red. W. Pływaczewski, R. Płocki, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wojciechowski P., 2008, Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności, Warszawa: Wolters Kluwer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8169b56a-668c-45bd-b72d-469a58e648d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.