PL EN


2018 | 1(25) | 15
Article title

Kultura narodowa jako płaszczyzna współczesnej myśli o obronności i konkurencyjności kraju. Cz. 1. potencjałowa funkcja kultury

Content
Title variants
EN
National culture as the plane for contemporary thought concerning the defensive capability and competitiveness of the state. Part 1: culture’s potential function
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper consists of two parts and is theoretical and empirical in character. This part shows national culture as society’s main force in the struggle to maintain its continuity and integrity by building up the competitive and defensive capabilities of the state. The study is mainly focused on presenting theoretical and legal premises regarding the issue of the state’s defensive capability linked to its competitiveness on the cultural plane. The discussed premises stem from the long history of societies that function within the framework of market economy and that base their economic competitiveness and defensive capabilities on a highly developed culture of trust. This type of culture fulfils a number of defensive functions and is also projected to be used in the European defensive policy.
Contributors
References
 • 1. Bralczyk Jerzy (red. nauk.), Słownik 100 tys. potrzebnych słów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 • 2. Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
 • 3. Garbarski Lechosław, Rutkowski Ireneusz, Wrzosek Wojciech, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsza- wa, 2001.
 • 4. Gorynia Marian, Łaźniewska Ewa (red. nauk.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.
 • 5. Giza-Poleszczuk Anna, Gospodarka i uczucia moralne, [w:] Jacek Kochanowicz, Mirosława Marody (red. nauk.), Kultura i gospodarka, Wydawnictwo Na- ukowe SCHOLAR, Warszawa, 2010.
 • 6. Hatch Mary Jo, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
 • 7. Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan, Minkov Michael, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011.
 • 8. Hunt Shelby D., Trust, Personal Moral Codes, and the Resource-Advatage Theory of Competition: Explaining Productivity, Economic Growth, and Wealth Creation, Contemporary Economics, vol. 6, nr 2, 2012.
 • 9. Kołodko Grzegorz, Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy, Ekonomista, nr 5, Warszawa, 2004.
 • 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1997.
 • 11. Kozielecki Józef, Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Wydawnictwo Akademickie ,,Żak”, Warszawa, 2004.
 • 12. Macias Jan, Konkurencyjność gospodarki – zagadnienia terminologiczne i metodologiczne, Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 2/2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2006.
 • 13. Milewski Roman (red. nauk.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
 • 14. Mroziewski Marian, Zarządzanie w warunkach wspólnoty europejskiej. Wybrane zagadnienia w podejściu aksjonormatywnym, Difin, Warszawa, 2014.
 • 15. North Douglass C., Instytucje, ideologia i wyniki gospodarcze, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa, 2007.
 • 16. Rocznik Strategiczny 2006/07, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2007.
 • 17. Sztompka Piotr, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2004.
 • 18. Wiśniewski Bernard, Przygotowania obronne resortu spraw wewnętrznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno, 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-816a69d0-3a71-4acc-b1cd-4ba989a1a007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.