PL EN


2020 | 20 | 3 | 18-24
Article title

A comparative analysis of the short-term memory of martial arts’ athletes of different level of sportsmanship

Content
Title variants
PL
Analiza porównawcza krótkotrwałej pamięci zawodników sztuk walki na różnym poziomie zaawansowania sportowego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Problem. The paper presents a comparative analysis of the short- term memory of martial arts players and involved 45 participants in the martial arts (taekwondo, karate, judo, sambo, Greco-Roman wrestling) with different levels of skill. Material and Method. The 1st group included 17 male athletes, average age 16.88±0.48, who were general athletes and novice sportsmen. The 2nd group was 14 strong, aged 19.50±2.43, athletes of First Class Sportsman (regional champion) rank while the 3rd group of 14 was aged 19.57±0.40 and had a high degree of training and experience, being Candidate Masters of Sport (national rank) and Masters of Sport (national champion) rank. Their short-term memory was tested using the «TestSTMemory» computer application and their heart rate was monitored at the same time. To note the heart rate (HR) a BT4.0& ANT+ HR monitor was used. Results. It was found that results depend on levels of skill. During the later stages of the test the HR of novice sportsmen was notably higher. In carrying out the test the First Class Sportsman athletes showed a lower number of accurate clicks. Masters athletes completed the test much faster, and the average duration of their attempts in the 3rd stage of testing was shorter. These athletes also made far fewer errors during the 1st/2nd stages of testing. A lower rate of average and minimum HR was found in Masters athletes as compared with the First Class Sportsman group. The Masters athletes carried out the test with increased efficiency, i.e. the amount of correct clicking was higher, than with novice sportsmen. During the 2nd/3rd phases they made significantly fewer errors. Masters athletes carried out the final stage of the test faster than the novice sportsmen. The reduction in the initial, average and minimum HR in Masters athletes displays how the organism is activated to promote economy and higher psychological stability. This hypothesis is confirmed by the HR results during the 2nd/3rd test phases. Conclusions. The results obtained confirmed greater stress adaptation among novice sportsmen. Masters athletes had a higher level of short- term memory and a greater ability to process information
PL
Problem. W pracy przedstawiono analizę porównawczą pamięci krótkotrwałej zawodników sztuk walki, w której wzięło udział 45 uczestników sztuk walki (taekwondo, karate, judo, sambo, zapasy grecko-rzymskie) o różnym poziomie umiejętności. Materiał i metoda. W pierwszej grupie znalazło się 17 sportowców, średnia wieku 16,88±0,48 lat, którzy byli sportowcami na średnim poziomie zaawansowania i początkującymi. Druga grupa liczyła 14 bardziej zaawansowanych zawodników w wieku 19,50±2,43 lat i składała się z zawodników I klasy (mistrz regionu), natomiast trzecia grupa liczyła 14 zawodników w wieku 19,57±0,40 lat, posiadających wysoki stopień wyszkolenia i doświadczenia, będących Candidate Masters of Sport (ranga krajowa) i Masters of Sport (mistrz kraju). Ich pamięć krótkotrwała była badana za pomocą aplikacji komputerowej “TestSTMemory”, jednocześnie monitorowane było tętno. Do pomiaru tętna (HR) wykorzystano monitor BT4.0&ANT+ Wyniki. Stwierdzono, że wyniki zależą od poziomu umiejętności. Na późniejszych etapach testu tętno początkujących sportowców było znacznie wyższe. W trakcie przeprowadzania testu sportowcy pierwszej klasy wykazywali mniejszą liczbę poprawnych wyborów. Zawodnicy klasy Masters ukończyli test znacznie szybciej, średni czas trwania prób w 3 etapie testu był krótszy. Zawodnicy ci popełniali również znacznie mniej błędów podczas 1 i 2 etapu testów. Mniejszy wskaźnik średniego i minimalnego tętna został stwierdzony u zawodników Masters w porównaniu do Sportowców Pierwszej Klasy. Zawodnicy Masters przeprowadzili test z większą wydajnością, tzn. ilość poprawnych kliknięć była większa niż u początkujących sportowców. Podczas fazy 2 i 3 popełnili znacznie mniej błędów. Zawodnicy Masters przeprowadzili ostatnią fazę testu szybciej niż początkujący sportowcy. Zmniejszenie początkowego, średniego i minimalnego tętna u sportowców Masters pokazuje jak organizm jest aktywowany w celu promowania wydajności i wyższej stabilności psychicznej. Hipoteza ta jest potwierdzona przez wyniki tętna podczas 2/3 fazy testu. Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdziły większy stres adaptacyjny wśród początkujących sportowców. Mistrzowie sportowi mieli wyższy poziom pamięci krótkotrwałej i większą zdolność do szybkiego przetwarzania informacji. Zawodnicy Masters wykazali się wyższym stopień sprawności intelektualnej oraz najlepszą zdolnością do mobilizowania i oszczędzania funkcji organizmu
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
18-24
Physical description
Contributors
  • Kharkov State Academy of Physical Culture, Kharkov (Ukraina)
  • Kharkov State Academy of Physical Culture, Kharkov (Ukraina)
  • Uniwersytet Rzeszowski
author
  • Kharkov State Academy of Physical Culture, Kharkov (Ukraina)
  • National University of Physical Education and Sport, Kiev (Ukraina)
  • Kharkov State Academy of Physical Culture, Kharkov (Ukraina)
author
  • Kharkov National Medical University, Kharkov (Ukraina)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-816ae05a-084f-4eb6-bce7-5727987b08d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.