Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 17 | 2 | 57-68

Article title

Geneza i rozwój piłki nożnej w Częstochowie do 1918 roku

Content

Title variants

EN
Genesis and the Development of Football in Czestochowa before 1918

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozkwit gospodarczy Częstochowy na początku XX wieku przyczynił się do rozwoju sportu w mieście i okolicach. Przybycie do częstochowskich fabryk pracowników z różnych regionów i państw zaowocowało powstaniem kilku drużyn piłkarskich. Gdy tylko powstały pierwsze namiastki klubów, mecze rozgrywano również z drużynami z innych miast – m.in. Piotrkowa, Sosnowca czy Łodzi. W tym okresie najwięcej spotkań rozegrały drużyny fabryk: La Czenstochovienne; Motte, Meillassoux et Caulliez; oraz Peltzer et Fils. Również młodzież reprezentująca I Gimnazjum Polskie, Gimnazjum Filologiczne czy byłe Gimnazjum Rządowe rozgrywała mecze piłkarskie. Brak infrastruktury oraz kadry trenerskiej były wyraźnie widoczne w początkowej fazie rozwoju piłki nożnej w Częstochowie.
EN
The economic growth of Czestochowa in the beginning of the XX th century caused the development of sport in the city and it’s vicinity. The arrival of workers from other regions and countries to factories in Czestocowa triggered the formation of several soccer teams. The newly established football clubs began to compete with teams from other cities like Sosnowiec, Piotrkow or Lodz. In that period teams representing factories like La Czenstochovienne, Motte Meillassoux et Caullies and Peltzer et Fils played the highest number of matches. Also the schoolchildren representing the I Polish middle school, Philological middle school or the former Governmental middle school played soccer matches at that time. The lack of infrastructure and coaching staff were visible in the early stage of development of football in Czestochowa.

Contributors

  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

References

  • Drozdek-Małolepsza T., Władysław Biegański a higiena i sport podczas Wystawy Przemysłu i Rolnictwa, [w:] J. Sętowski, Władysław Biegański (1857– 1917). Częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik, Częstochowa 2007, s. 123–130.
  • Głąbski C., Lis Z., Malarski T., Marcinkowski J., Skotnicki J., Strzelecki M., Wieteska I., 50 lat Łódzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Łódź 1969.
  • Górecki J., Jak spędzano czas wolny w Częstochowie na przełomie XIX i XX wieku, [w:] M. Batorek, J. Sętowski (red.), Almanach Częstochowy, Częstochowa 2000, s. 85–91.
  • Hałys J., Polska piłka nożna, Kraków 1986. Kasprzak K., Produkcja filmowa w Częstochowie w I połowie XX wieku, [w:] M. Batorek, J. Sętowski (red.), Almanach Częstochowy, Częstochowa 2010, s. 141–149.
  • Konieczny A., Krawczyk A., Piłka jest okrągła: 50 lat piłkarstwa w województwie katowickim, Katowice 1971. Lechowski J., Hurkowski R., Kuczmera D., Nowiński K., Smaczny P., Strzelecki P., Szczepłek S., Zarzeczny P., Historia piłkarstwa warszawskiego, Warszawa 1987.
  • Łoś H., Etnograficzno-historyczne przesłanki tworzenia się regionu i województwa częstochowskiego, [w:] M. Stańczyk (red.), Województwo częstochowskie. Szkice monograficzne w rozwoju społeczno-gospodarczym, „Ziemia Częstochowska”, t. 12, Częstochowa 1978, s. 93–96.
  • Małolepszy E., Aktywność sportowa mieszkańców Częstochowy w czasach Biegańskiego, [w:] J. Sętowski, Władysław Biegański (1857–1917). Częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik, Częstochowa 2007, s. 131–139.
  • Nowak S., Z moich wspomnień cz. I, II, III, Częstochowa 1933.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-816ef9c8-ddbb-4990-8e00-ddcbd55062c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.