PL EN


2012 | 885 | 45-52
Article title

Społeczna odpowiedzialność w działalności marketingowej przedsiębiorstw

Title variants
EN
Social Responsibility in Marketing
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problem of social responsibility (CSR) has been the subject of discussion, studies and papers for many years. As for the legitimacy of the premises, there is general agreement in the academic, social, and business arenas alike. However, studies done up to this point have indicated that there remains a relatively low level of awareness and a very limited degree of implementation of this concept in practice. This article proposes to use the concept of marketing in the process of coordinating relations between stakeholders. This approach could help to implement this concept in practice; it makes reference to well-known activities and tools in economics. The problem of applying marketing in CSR is also presented on the basis of the theory of transaction costs. It is pointed out that difficulties in the coordination process resulting from the emergence of a number of transaction costs discourage companies from introducing CSR. The article is a contribution to conducting in-depth studies in this field.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, Poland, plichtaj@uek.krakow.pl
References
  • Frejman E., Lidke J. [1991], Corporate Social Responsibility A Critical Approach, „Business Horizons”, July–August.
  • Gasparski W. i in. [2004], Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym. Wstępny raport z badań, Zespół Badawczy Etyki Życia Gospodarczego Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z internetowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu: www.odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 27.04.2010).
  • Koscher E. [2007], Corporate Social Responsibility und Unternehmenserfolg, Grin Verlag, Augsburg.
  • Kwarciński T. [2006], Możliwości czy dobra pierwotne, Roczniki Filozoficzne, t. LIV, nr 1.
  • Makowska M. [2010], Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa
  • Paliwoda-Matiolańska A. [2009], Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
  • Porębski C. [2006], John Rawls – filozof sprawiedliwości i pokojowego współdziałania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 722, Kraków.
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza [2007], UNDP, Warszawa, dostępne na stronie internetowej Forum Odpowiedzialnego Biznesu: www.odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 15.04.2010).
  • Szumilak J. [2009], Relacje klient–handel w świetle asymetrii informacji, „Marketing i Rynek”, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81807ac0-c08b-4d1f-bf05-9c58caaff64a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.