PL EN


2018 | 28 | 2 English Online Version | 115-133
Article title

The Freedom of Construction and Obligations to Maintain Building Structures

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject of the study is the issue of freedom of construction, shown against the background of obligations relating to the maintenance of buildings. The source of building freedom is the constitutional principle of property protection, which provides the owner with protection against unlawful infringement of his rights and excessive power of public administration bodies. However, the exercise of building freedom does not mean complete freedom in the use of the building structure, because it has its limits outlined in the implementation of the values indicated in the Constitution of the Republic of Poland. The study analyses the compliance of obligations concerning the maintenance of building structures with the Constitution of the Republic of Poland.
Contributors
 • Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin, sla_z@poczta.fm
References
 • Asman, Tomasz, and Zygmunt Niewiadomski. “Komentarz do art. 4.” In Prawo budowlane. Komentarz, edited by Zygmunt Niewiadomski, 88–115. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011.
 • Czarnik, Zbigniew. “Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa wykonywania własności nieruchomości.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2 (2006): 43–51.
 • Duniewska, Zofia, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, and Małgorzata Stahl. Prawo administracyjne. Pojęcia instytucje, zasady w teorii orzecznictwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2009.
 • Jakimowicz, Wojciech. “Konstrukcja i istota wolnościowego prawa do zabudowy.” Samorząd Terytorialny 6 (2005): 47–62.
 • Jakimowicz, Wojciech. “Przestrzeń prawna wolności zabudowy.” In Przestrzeń w prawie administracyjnym. III krakowsko-wrocławskie spotkanie naukowe administratywistów, edited by Jan Zimmermann, 46–75. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013.
 • Jakimowicz, Wojciech. Wolność zabudowy w prawie administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012.
 • Janiszewska-Kuropatwa, Elżbieta. “Komentarz do art. 61.” In Prawo budowlane. Komentarz, edited by Zygmunt Niewiadomski, 618–24. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011.
 • Kijowski, Daniel. Pozwolenia w administracji publicznej. Białystok: Temida 2, 2000.
 • Kijowski, Daniel. “Zasada adekwatności w prawie administracyjnym.” Państwo i Prawo 4 (1990): 62–71.
 • Kisilowska, Helena, and Dominik Sypniewski. Prawo budowlane. Warszawa: LexisNexis, 2012.
 • Kostka, Zdzisław. Prawo budowlane. Komentarz. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005.
 • Kruszyńska-Kośmicka, Małgorzata, and Maciej Kruś. “Prawne ograniczenia wolności budowlanej.” In Prawo wobec wyzwań współczesności, edited by Bartosz Guzik, Natalia Buchowska, and Paweł Wiliński, 6: 386–97. Poznań: Biuro Usługowo-Handlowe “PRINTER,” 2010.
 • Laskowska, Małgorzata. “Ochrona interesów sąsiadów w procesie budowlanym po nowelizacji.” Samorząd Terytorialny 5 (2004): 47–58.
 • Latos, Bartosz. Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno- użytkowym. Wrocław: Presscom, 2013.
 • Leoński, Zbigniew, and Marek Szewczyk. Podstawowe instytucje planowania przestrzennego i prawa budowlanego. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1999.
 • Leoński, Zbigniew. Materialne prawo administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2005.
 • Leoński, Zbigniew. “Zasada wolności budowlanej i jej administracyjnoprawne ograniczenia.” In Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, edited by Zbigniew Leoński, 140–46. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1998.
 • Majchrzak, Bartosz. Procedura zgłoszenia robót budowlanych. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 • Mączyński, Andrzej. “Prawo do mieszkania w świetle Konstytucji RP.” In Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, 142–54. Warszawa: Wydawnictwo RPO, 2003.
 • Misiak, Wojciech. Poradnik inwestora budowlanego. Warszawa: Polskie Centrum Budownictwa, 1997.
 • Niewiadomski, Zygmunt, and Tomasz Asman. “Wolność budowlana jako prawo podmiotowe inwestora.” In Księga jubileuszowa profesora Stanisława Jędrzejewskiego, edited by Henryk Nowicki and Wojciech Szwajdler, 568–82. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora”, 2009.
 • Orłowski, Zygmunt. “Wybrane aspekty właściwości użytkowych budynku w okresie jego eksploatacji.” Przegląd Budowlany 10 (2011): 36–43.
 • Peljan, Michał. “Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli obiektów budowlanych.” Samorząd Terytorialny 11 (2008): 68–79.
 • Piątek, Wojciech. “Komentarz do art. 4.” In Prawo budowlane. Komentarz, edited by Andrzej Gliniecki, 54–57. Warszawa. Wolters Kluwer, 2012.
 • Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, edited by Marek Wierzbowski and Mirosław Wyrzykowski. Warszawa: LexisNexis, 2015.
 • Przybysz, Piotr. “Obowiązek administracyjny—pojęcie, rodzaje, konkretyzacja.” Organizacja—Metody—Technika 8–9 (1990): 14–19.
 • Sienkiewicz, Tomasz. Pozwolenie w ochronie zabytków. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
 • Sypniewski, Dominik. “Deregulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Ograniczenie reglamentacji robót budowlanych.” Przegląd Prawa Publicznego 2 (2013): 67–79.
 • Sypniewski, Dominik. Nadzór nad procesem budowlanym. Warszawa: LexisNexis, 2011.
 • Szreniawski, Piotr. Obowiązek w prawie administracyjnym. Lublin: Wydawnictwo WSPA, 2014.
 • Walaszek-Pyzioł, Anna. “Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1 (1995): 22–24.
 • Wasilewski, Andrzej. “Administracja wobec prawa własności nieruchomości gruntowych. Rozważania z zakresu nauki prawa administracyjnego.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 54 (1972): 52–63.
 • Woźniak, Cezary. “Komentarz do art. 61.” In Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej, edited by Helena Kisilowska, 294–95. Warszawa: LexisNexis, 2008.
 • Wójtowicz, Krzysztof. “Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm.” In Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, edited by Marek Zubik, 273–88. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2006.
 • Zakolska, Joanna. Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa: Wydawnictw Sejmowe, 2008.
 • Zamyślewska-Gorząch, Krystyna. “Wolność budowlana i jej prawne ograniczenia.” Samorząd Terytorialny 10 (2005): 57–64.
 • Zdyb, Marian, Jerzy Stelmasiak, and Jan Szreniawski. “Zasada proporcjonalności w świetle Konstytucji RP.” In Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej profesora Eugeniusza Ochendowskiego, 470–77. Toruń. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora”, 2005.
 • Zdyb, Marian. “Administracyjnoprawne ograniczenia praw rzeczowych.” In System prawa administracyjnego. Prawo administracyjne materialne, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 7: 561–646. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012.
 • Zdyb, Marian. Wspólnotowe i polskie prawo publiczne. Vol. 1, Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej. Handel zagraniczny. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81866e63-9962-4bea-8149-a929cfc2ca9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.