PL EN


2013 | 155 | 175-188
Article title

Wybrane czynniki popytowe kształtujące decyzje inwestora na rynku nieruchomości mieszkaniowych i źródła informacji o nich

Content
Title variants
EN
Chosen Demand Factors Shaping Investor's Decisions on Real Estate Market and Sources of Information about Them
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Investment attractiveness of real estate market is shaped by many factors of diverse character. Investment efficiency in this market is function of correct analysis of those factors. Therefore, obtaining the reliable information is for an investor an essential element in the process of optimal investment decision making. The aim of this work is analysis of chosen demand factors that influence the real estate market, taking into account accessible sources of information about them. Rated among those factors are: level of fulfillment of housing needs, transaction prices, demographical factors, income of households as well as accessibility and external cost of capital. Those factors have been characterized and the sources of information about them have been named.
Year
Volume
155
Pages
175-188
Physical description
Contributors
References
 • J. Łaszek: Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego. "Materiały i Studia" z. 203. NBP. Warszawa 2006, s. 7.
 • I. Foryś: Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcieilościowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 72.
 • A. Andrzejewski: Polityka mieszkaniowa. PWE, Warszawa 1987.
 • M.T. Wilczek: Rozwój standardu mieszkaniowego w Posce na tle krajów europejskich. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 42.
 • J. Mordasewicz: Makroekonomiczne uwarunkowania gospodarki mieszkaniowej. PKPP Lewiatan 2008.
 • W. Litterer-Marwege: Standard mieszkaniowy w miastach Polski. "Arkady", Warszawa 1959, s. 40.
 • R. Chojnacki, T. Kołodzieczyk, M. Terefenko: Deficyt mieszkaniowy w Polsce. RedNet Consulting 2012, s. 7.
 • L. Nykiel: Rynek mieszkaniowy w Polsce. Zeszyt Hipoteczny nr 25. Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego 2008, s. 113.
 • E. Kucharska-Stasiak: Wycena nieruchomości. PFSRM, Warszawa 2000, s. 65.
 • J. Łaszek: Rozwój światowych rynków nieruchomości mieszkaniowych a ryzyko rynku w Polsce. "Finansowanie Nieruchomości" 2007, nr 4/13.
 • T. Budzyński: Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości jako źródło danych dla potrzeb analizy rynku nieruchomości. XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje, 12-14 września 2012 r., s. 70.
 • J. Pogorzelski: Pozycjonowanie produktu. PWE, Warszawa 2008, s. 74-75.
 • W. Litterer-Marwege: Rozwój ludności Polski a planowanie przestrzenne i programowanie gospodarki mieszkaniowej. PWE, Warszawa 1967.
 • M. Gorczyca: Przewidywane zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce do 2010. ZBS-E GUS, Warszawa 1993.
 • M. Kielar-Turska: Rozwój człowieku w pełnym cyklu życia. W: Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom I. Red. J. Strelau. Gdańsk GWP 2000.
 • A. Andrzejewski: Potrzeby mieszkaniowe. Problemy i perspektywy. PWWP, Warszawa 1970, s. 89-90.
 • J. Łaszek, H. Augustyniak, M. Widłak: Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Materiały i Studia NBP, z. 238. Warszawa 2009, s. 62.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8187be88-1fef-4a7c-8c1b-de814ce24eed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.