PL EN


2017 | 6 | 3 | 19-31
Article title

Trwały nośnik w obrocie konsumenckim

Content
Title variants
EN
Durable medium in consumer trade
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents selected issues relating to the responsibilities of entrepreneurs to provide consumers with specific information about their durable medium. Not only is the discussion focused on the definition of a durable medium and its characteristics, but it also indicates the types of materials and tools that may be recognised as permanent durable media, and as such be used in the modern consumer transactions.
PL
Artykuł prezentuje wybrane kwestie związane z ciążącym na przedsiębiorcach obowiązkiem przekazania konsumentom określonych informacji na trwałym nośniku. Czynione rozważania koncentrują się nie tylko wokół kwestii definicji trwałego nośnika i cech charakterystycznych, lecz także wskazują rodzaje materiałów i narzędzi mogących zostać uznanymi za trwałe nośniki i jako takie znaleźć zastosowanie we współczesnym obrocie konsumenckim.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
19-31
Physical description
Dates
published
2017-05-31
printed
2017-05-31
Contributors
 • Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ w Katowicach; asystent Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, j-szczygiel@wp.pl
References
 • Bar, G. (2014). W: B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Bech Serrat, J.M. (2012). Selling Tourism Services at a Distance: An Analysis of the EU Consumer Acquis. Berlin: Springer-Verlag.
 • Czarnecka, M. (2016). Sposoby i formy zawierania umów z konsumentami na rynku energii elektrycznej. W: B. Gnela, K. Michałowska (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego. Warszawa: C.H. Beck
 • Czech, T. (2013). Ustawa deweloperska. Komentarz, Warszawa: LexisNexis.
 • Gołaczyński, J. (2017). Bankowość elektroniczna jako trwały nośnik informacji. Monitor Prawniczy, 4.
 • Jagielska, M. (2000). Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Monitor Prawniczy, 9.
 • Kaczmarek-Templin, B. (2014). W: B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kocot, W. (2004). Wpływ Internetu na prawo umów. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Kocot, W.J. (2016). Dalsza modernizacja kodeksowej regulacji formy pisemnej czynności prawnych. Przegląd Prawa Handlowego, 10.
 • Kubiak-Cyrul, A. (2014). W: B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Warszawa: C.H. Beck
 • Lloyd, I. (2014). Information Technology Law. Oksford: Oxford University Press.
 • Lubasz, D. (2015). W: D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Warszawa: C.H. Beck.
 • Mikłaszewicz, P. (2008). Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Nordhausen, A. (2005). Distance Selling Directive 1977; Distance Marketing of Financial Services, Directive 2002. W: L. Edwards (red.), The New Legal Framework for E-Commerce in Europe. Oksford-Porttland (USA): Hart Publishing.
 • Strzelczyk, R. (2013). Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska). Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Szostek, D. (2005). Treść umowy zawieranej w postaci elektronicznej. W: J. Barta, R. Markiewicz, Handel elektroniczny. Prawne problemy. Kraków: Zakamycze.
 • Szostek, D. (2014). W: B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Szostek, D. (2016). W: J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Tziva, E. (2016). Insurance Contracts Online and Consumer Protection Under the European and Greek Laws. W: P. Marano, I. Rokas, P. Kochenburger (red.), The "Dematerialized" Insurance: Distance Selling and Cyber Risks from an International Perspective. Cham: Springer.
 • Wejman, F. (2000). Wzorce umów na stronach WWW i w poczcie elektronicznej. Transformacje Prawa Prywatnego, 4.
 • von Bar, Ch., Clive, E. i Schulte-Nölke, H. (2009). Principles, Defi nitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Monachium: Sellier. European Law Publishers GmbH.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-818a5cf6-b38a-4fae-a733-8ecb03715616
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.