PL EN


2016 | LXV (65) | 4 | 111-128
Article title

The ambiguity of “success” in biographical stories of Polish émigré artists

Authors
Content
Title variants
PL
Niejednoznaczność „sukcesu” na przykładzie biograficznych opowieści polskich artystów emigrantów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
What factors determine artistic success? How do the artists themselves interpret this issue? How is this issue viewed by émigré artists? This article is an attempt to answer to these questions. By examining biographical research conducted among Polish émigré artists living in Berlin, London, New York, and Paris I try to show the ambiguity of the term “success”. This concept is variously interpreted by the different narrators and in each instance requires contextual concretization in relation to the biography of the particular artist. This article distinguishes between the objective and subjective dimensions of experiencing success. When taking into consideration the subjective understandings and individual expectations, the category of success changes its meaning depending on the fate of the individual artists. It cannot be narrowed down to only the artistic dimension, because many other aspects of the life of émigré artists are strongly intertwined with it. The fate of those who have succeeded may be understood only if we compare their stories with the stories of artists who remain on the periphery of the art world.
PL
Jakie czynniki wpływają na artystyczny sukces? Jak interpretują go sami twórcy? W jaki sposób odnosi się to do artystów emigrantów? W artykule podjęta została próba odpowiedzi na te pytania. Odnosząc się do wyników badań biograficznych przeprowadzonych wśród polskich artystów emigrantów mieszkających w Berlinie, Nowym Jorku, Londynie i Paryżu ukazano wieloznaczność terminu „sukces”. Ponieważ kategoria ta jest różnorodnie interpretowana przez narratorów za każdym razem musi być odnoszona do szerszego kontekstu biograficznego. W tekście wyodrębnione zostały obiektywne i subiektywne aspekty doświadczani sukcesu. Biorąc pod uwagę subiektywne odczucia, kategoria ta zmienia swoje znaczenie w zależności od losów indywidualnych twórców. Nie może także być zredukowana jedynie do wymiaru artystycznego, ponieważ inne aspekty życia artysty emigranta silnie z nią interferują. Wychodząc z założenia, że los tych którzy odnieśli sukces może zostać zrozumiany jedynie w kontekście losów tych, którzy pozostali na peryferiach świata sztuki w artykule przytoczone zostały wypowiedzi jednych i drugich twórców.
Year
Volume
Issue
4
Pages
111-128
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • University of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Institute of Sociology, Chair of Sociology of Art, tomasz.ferenc@wp.pl
References
 • Baumgarter Anna. 2010. „Współcześni artyści polscy w Berlinie”. Odra 1: 73–79.
 • Bauman Zygmunt. 2000. Ponowoczesność jak źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic.
 • Chodubski Andrzej. 2003. Emigracja jako zjawisko cywilizacyjne. Przykład Polonii. In: Migracja, Europa, Polska, W.J. Burszta, J. Serwański (eds.), 55–67. Poznań: Zakład Badań Narodowościowych PAN.
 • Czyżewski Marek. 1996. Generalne kierunki opracowania, wymiary analityczne. In: Biografia a tożsamość narodowa, M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek (eds.), 45–51. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ferenc Tomasz. 2012. Artysta jako Obcy. Socjologiczne studium artystów polskich na emigracji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ferenc Tomasz. 2012. Liminalność a procesy tożsamościowe artystów emigrantów. In: Tożsamość, nowoczesność, stereotypy, R. Dopierała, K. Kaźmierska (eds.), 172–183. Kraków: NOMOS.
 • Golka Marian. 2008. Socjologia sztuki. Warszawa: Difin.
 • Golka Marian. 2013. The sociology of the artist in the postmodern era. Pride and uncertainty. Berlin: LIT.
 • Heinich Nathalie. 2010. Socjologia sztuki. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Heinich Nathalie. 2007. Być artystą. Warszawa: Vizja Press&IT.
 • Kaźmierska Kaja. 2004. „Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych”. Przegląd Socjologiczny 53(1): 71–97.
 • Lee S. Everett. 1966. „A Theory of Migration”. Demography 3(1): 47-57.
 • Pilch Jerzy. 2008. Marsz Polonia. Warszawa: Świat Książki.
 • Rokuszewska-Pawełek Alicja. 2002. Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Schütze Fritz. 1997. „Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej”. Studia Socjologiczne 144(1): 11–56.
 • Świętochowska Urszula. 2007. Problemy migracji w Unii Europejskiej. In: Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, E. Polak, J. Leska-Ślęzak (eds.), 125–128. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.
 • UNESCO, 1980. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13138&URL_DO=DO_TOPIC& URL_SECTION=201.html [access: 13.11.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-818f285c-bef0-4ab3-82fa-4837edf3b7c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.