PL EN


2014 | 1(35) | 123-132
Article title

Marital Separation in Poland. Regional Approach

Title variants
PL
Separacja małżeńska w Polsce. Ujęcie regionalne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the paper the basic regional trends of marital separation which is, especially for Catholics, an alternative institution to divorce in Poland were presented. After a rapid increase at the beginning of the 21st century, the number of ordered separations started to decrease and now the relation of separations to divorces is smaller than 5%. Regionally, it is observed that the differentiation of the intensity of separations among various voivodships is decreasing, yet in more urbanized voivodships, which have a lower religiousness rate and a higher divorce rate, separations are more common.
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe trendy w zakresie separacji małżeńskiej, która zwłaszcza przez katolików uważana jest za alternatywę rozwodu, w ujęciu regionalnym. Po okresie szybkiego wzrostu na początku 21 wieku, liczba przeprowadzonych separacji małżeńskich spadała i obecnie odpowiada 5% rozwodów. Obserwuje się spadek zmienności natężenia separacji pomiędzy województwami, chociaż jest ono wyższe w regionach zurbanizowanych, z wyższym natężeniem rozwodów i niższym poziomem religijności społeczeństwa.
Contributors
 • University of Information Technology and Management in Rzeszów
 • University of Management and Administration in Zamość
References
 • Dyrga, T., and P. Baranowski. 2000. Rozwód, separacja, podział majątku. Poradnik z wzorami pism procesowych. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
 • GH. Separacja — szansa na małżeńskie porozumienie, Last modified 2011.09.05, accessed 2014.03.15. Available from http://www.usc.pl/publikacje; 1110010020000;, 1,Separacja__szansa_na_ma%C5%82%C5%BCe%C5%84skie_porozumienie.
 • Krzemiński, Z. 2002. Separacja. Komentarz do przepisów, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism. 2nd ed. Kraków: “Zakamycze”.
 • Kufel, T. 2011. Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. 3rd ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Maddala, G.S. 2006. Ekonometria. Translated by M. Gruszczyński, E. Tomczyk and B. Witkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nowak, E. 2002. Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań. 3rd ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Okólski, M., and A. Fihel. 2012. Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Stiglitz, J.E., A. Sen, and J.-P. Fitoussi. 2010. Mismeasuring Our Lives. Why GDP Doesn’t Add Up. New York: New Press.
 • Suchorabski, M. 2013. “Separacja: alternatywa dla rozwodu? ” Gazeta Prawna, 2013.09.05.
 • Tumiłowicz, B. Rozwód z separacją, Last modified 2009.06.04, accessed 2014.03.15. Available from http://wiadomosci.onet.pl/prasa/rozwod-z-separacja/m63r8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8190e136-ed62-4c20-9f4e-97a8dfd79cac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.