PL EN


2012 | 4 (339) | 91-106
Article title

Wielokryterialna analiza czynników strategii konkurencyjnej banków na przykładzie wybranych oddziałów banków małopolskich

Content
Title variants
EN
Multi-Criteria Analysis of Factors of Banks’ Competitive Strategy on the Example of Selected Lesser Poland’s Banks’ Branches
RU
Многокритериальный анализ факторов конкурентной стратегии банков на примере избранных отделений банков Малой Польши
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest zdefiniowanie wzorcowego modelu relacji konsumenckich i pracowniczych banku z punktu widzenia kategorii marketingu relacyjnego. W części teoretycznej artykułu przeprowadzono analizę poszczególnych elementów koncepcji marketingu relacyjnego. W części empirycznej przeprowadzono analizę badań z wykorzystaniem metody AHP na podstawie materiałów pozyskanych od klientów i pracowników banków i instytucji parabankowych wyodrębnionych na podstawie kryteriów celowo-losowych
EN
This article aims to establish a model of ideal consumer and employee relations in a bank as seen from the perspective of relational marketing. The paper analyses individual elements of the relational marketing framework and reviews empirical data via the AHP technique. The material in use was acquired from customers and employees of banks and quasi-banks. In the study, we embraced intentional as well as random criteria.
RU
Цель рассуждений – определить образцовую модель отношений между потребителями и работниками банка с точки зрения категорий маркетинга отношений. В теоретической части статьи провели анализ отдельных элементов метода анализа иерархий (англ. AHP) на основе материалов, полученных от клиентов и работников банков и парабанковских учреждений, выделенных на основе намеренно-случайных критериев.
Year
Issue
Pages
91-106
Physical description
Dates
published
2012-07-2012-08
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
 • Adamus W., Greda A., Wielokryterialne wspomaganie decyzji w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i menedżerskich, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2005, nr 2.
 • Adamus W., Szara K., Zastosowanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego AHP do realizacji zarządzania i organizacji gospodarstw (przedsiębiorstw), „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2000, nr 4-5.
 • Arnett B.D., Wittmann C.M., Wilson B.J., Encouraging Future Helping Behaviours: The role of Student – Faculty Relationships in Higher Education Marketing, “Journal of Marketing for Higher Education” 2003, Vol. 13 (1/2).
 • Dytczak M., Równoległe zastosowanie metody AHP i DEMATEL w wielokryterialnej ocenie decyzji, (w:) Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, OW PTZP, Opole 2008.
 • Hunt S.D., Arnett D.B., Madhavaram, The explanatory foundations of relationship marketing theory, “Journal of Business & Industrial Marketing” 2006, No. 21/2.
 • Michalczyk L., Kultura organizacji jako czynnik motywacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Wrocławski Biuletyn Gospodarczy” 2009, nr 41.
 • Michalczyk L., Poszukiwanie optymalnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, „Pieniądze i Więź” 2011, nr 3(52).
 • Michalczyk L., Wykorzystanie metody AHP w definiowaniu wybranych aspektów motywacyjnych pracowników, „Ekonomia Menedżerska” 2011, nr 9.
 • Michalczyk L., Wykorzystanie metod punktowych oceny i AHP przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, „Marketing i Rynek”2010, nr 12.
 • Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Ryals L., Payne A., Customer relationship management in financial services: Towards information – enabled relationship marketing, “Journal of Strategic Marketing” 2000, No. 9.
 • Saaty T.L., The Analityc Hierarchy Process, RWS Publications, Pittsburgh PA 1996.
 • Szczepaniec M., Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81ac33af-9b21-4c57-84cf-a4f309e3279e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.