PL EN


2016 | 9 | 523-537
Article title

CONSEQUENCES OF RUSSIAN EMBARGO FOR POLISH AGRICULTURAL MARKET AND POTENTIAL DISTRIBUTION CHANNELS OF POLISH FOOD PRODUCTS COVERED BY RUSSIAN EMBARGO

Content
Title variants
PL
KONSEKWENCJE ROSYJSKIEGO EMBARGA NA POLSKIM RYNKU ROLNYM I POTENCJALNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI POLSKICH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH OBJĘTYCH ROSYJSKIM EMBARGO
Languages of publication
Abstracts
EN
The article discuss the assess impact of the Russian embargo on Polish foreign trade in agri-food products and tries to identify possible distribution canals of the products covered by the Russian embargo. Searching for potential purchasers of Polish agricultural products was based on analysis of the balance of trade and food self-sufficiency of Asian, African and American countries. The analysis showed potential regions where Poland can export its products. This countries were divided into groups based on individual products analysis. The analysis was made in 2015 – only a year after introduction of embargo and its purpose is to show Polish producers where they could export their products. The analysis did not take into account the prices and transport costs.
PL
W artykule starano się określić wpływ rosyjskiego embargo na polski handel zagraniczny produktami rolno-żywnościowymi oraz zidentyfikować możliwe kanały zbytu produktów objętych rosyjskim embargo. Szukanie potencjalnych odbiorców polskich produktów żywnościowych było oparte na analizie salda handlu zagranicznego i samowystarczalności krajów azjatyckich, afrykańskich i amerykańskich. Analiza ta pozwoliła na określenie potencjalnych obszarów, gdzie Polska mogłaby eksportować swoje produkty. Kraje poddane badaniu zostały podzielone na grupy ze względu na analizę poszczególnych produktów rolno-żywnościowych. Analiza została przeprowadzona w 2015 roku – tylko rok po wprowadzeniu embarga, a jej celem głównym było ukazanie polskim producentom, gdzie mogliby eksportować swoje produkty. W badaniu nie brano pod uwagę cen oraz kosztów transportu.
Contributors
 • University of Economics in Poznan
 • University of Economics in Poznan
author
 • University of Economics in Poznan
References
 • Drewnowska B., 2015, Rośnie spożycie jabłek, „Rzeczpospolita Polska” [12.04.2014].
 • Falkowski J., Kostrowicki J., Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa 2001.
 • http://chartsbin.com/view/1492 [19.12.2015].
 • http://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/embargo-na-owoce-warzywa-miesonabial-rosyjski-odwet-za-sankcje,457012.html [20.11.2015].
 • http://www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-komentarze/ierigz-polski-eksport-ziemniakowwiekszy-a-import-mniejszy-niz-przed-rokiem,56153.html [19.12.2015].
 • http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/afryka/egipt/ [19.12.2015].
 • http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/ameryka_polnocna_i_srodkowa/meksyk/ [19.12.2015].
 • http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/azja/japonia/ [19.12.2015].
 • http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/azja/zea/ [19.12.2015].
 • http://www.topagrar.pl/articles/top-warzywa/zmalal-eksport-polskich-ziemniakow/ [19.12.2015].
 • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2002rank.html [19.12.2015].
 • Raport Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2014 r.
 • Raport Rynek owoców w Polsce, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa 2014.
 • Wague M., Problemy rozwoju gospodarki rolnej w Afryce i czynniki ją ograniczające, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2010, nr 85.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899−9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81ae6337-8f44-4630-a0f1-c1750d81d52d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.