PL EN


2019 | 1(55) | 5-15
Article title

O detonatorach kolejnego kryzysu w polskiej gospodarce – na tle poglądów słuchaczy Programu Executive MBA

Authors
Content
Title variants
EN
O detonatorach kolejnego kryzysu w polskiej gospodarce – na tle poglądów słuchaczy Programu Executive MBA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł jest kolejnym, trzecim już tekstem opracowanym w cyklu debat z przedstawicielami młodej generacji kadry menedżerskiej. Konwencja tego artykułu bazuje na eksperymencie i polega na demonstracji poglądów i wypowiedzi słuchaczy menedżerskich studiów Executive Master of Business Administration, wyrażonych w postaci esejów z zakresu współczesnych problemów makroekonomicznych. W tegorocznej edycji (początek 2019 roku), za kluczową kwestię dotyczącą kondycji gospodarki światowej, w tym i polskiej uznano realne zagrożenie recesją, a nawet kryzysem. Artykuł obejmuje wyniki sondażu dotyczącego antycypacji kryzysu oraz raport ustrukturyzowany wokół kluczowych kwestii uznanych przez cytowanych autorów za główne zapalniki kryzysu gospodarczego. Są to: błędy polityki ekonomicznej i socjalnej państwa, spowolnione inwestycje, deficyty na rynku pracy oraz niekorzystne regulacje prawne.
EN
This article is already the third text, which has been elaborated in a series of debates with representatives of a young generation of managerial staff. The convention of this article is based on an experiment and it reports the demonstration of views and statements of the Executive Master of Business Administration participants, expressed in the form of essays in the field of contemporary macroeconomic problems. In the presented edition (beginning of 2019), the real threat of recession and even the crisis was recognized as the key issue regarding the condition of Polish economy. The article includes the results of a crisis anticipation survey and a report structured around key issues recognized by the cited authors as the main initiators of the economic crisis. These are: errors in the domestic economic and social policy, reduction of investments, deficits in the labor market and unfavorable legal regulations.
Year
Issue
Pages
5-15
Physical description
References
 • Bobik M., Czy Polsce grozi kryzys? , Esej zaliczeniowy niepublikowany.
 • Kraczewski M., Czy Polsce grozi kryzys / recesja? , Esej zaliczeniowy niepublikowany.
 • Kropiewnicki W., Polska gospodarka – generator czy absorber ?, Esej zaliczeniowy niepublikowany.
 • Kurkierewicz M., O błędach polskiej polityki ekonomicznej, Esej zaliczeniowy niepublikowany.
 • Kwapis P., Czy Polsce grozi kryzys? , Esej zaliczeniowy niepublikowany.
 • Lagarde Ch. (MFW), Kolejny kryzys finansowy może wybuchnąć lada moment. Analitycy wskazali “punkty zapalne”.
 • Tooze A, Crashed. How a Decade of Financial Crises Changed the World, Penguin Random House, 2018.
 • Trajadecki P., Czy Polsce grozi kryzys? , Esej zaliczeniowy niepublikowany.
 • Zaremba Ł., O błędach polskiej polityki ekonomicznej, , Esej zaliczeniowy niepublikowany, Esej zaliczeniowy niepublikowany.
 • Ghosh J., Durand C., The next financial crisis, https://newint.org/features/2018/07/01/the-next-financialcrisis, (dostęp: 8.10.2018).
 • Rogoff K., Crash time, https://www.project-syndicate.org/onpoint/crash-time-by-kenneth-rogoff-2018- 09?barrier=accesspaylog (dostęp: 27.12.2018).
 • https://www.forbes.pl/gospodarka/wybuchnie-kryzys-finansowy-sytuacja-na-swiecie/xd3l216 (dostęp: 05.10.2018).
 • https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-12-20/rfn-rzadowe-projekty-ustaw-o-migracjizarobkowej- spoza-ue (dostęp: 27.12.2018).
 • http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,24310961,wyjada-z-polski-a-moze-czekaja-az-w-naszychurzedach- bedzie.html (dostęp: 27.12.2018).
 • http://ec.europa.eu/ecnpmy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm (dostęp: 27.12.2018).
 • https://tradingeconomics.com/indicators (dostęp: 13.02.2019).
 • https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/koszt-programu-rodzina-500-plus-w-2018-roku-komentarzrafalskiej, 805410.html (13.12.2018).
 • https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/inflacja-w-polsce-prognozy-raport-zbpwrzesien-2018/sptd3tb (13.12.2018).
 • https://www.newsweek.pl/biznes/gospodarka/inwestycje-w-polsce-najnizszy-wynik-od-lat-raportmbanku/xmegwe7 (13.12.2018).
 • https://businessinsider.com.pl/finanse/inwestowanie/wartosc-inwestycji-zagranicznych-w-polsce-danepaih/8f7rljr (dostęp: 14.02.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81b05117-7b2a-4e69-993b-7f2745bde2f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.