PL EN


2013 | LIX | 21-32
Article title

Relacje między odmianami stylowymi języka doby średniopolskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Relations between stylistic variety of language in Middle Polish period
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor analizuje przykłady obecności elementów jednej odmiany stylowej (np. potocznej) w gatunkowo określonych tekstach innej odmiany (np. urzędowej) w XVI–XVII w. i rozważa, czy to przykłady świadomej stylizacji, czy relikty hipotetycznego pierwotnego „amorficznego continuum stylowego”, w którym nie było jeszcze ukształtowanych odmian stylowych.
EN
The author analyses examples of occurrence of the elements of a particular stylistic variety (f.e. colloquial) in stylistically categorized 16th–18th century texts belonging to other variety (f.e. formal). The author examines whether these are the examples of a conscious stylization or the relics of primary hypothetical “amorphic stylistic continuum”, in which particular stylistic varieties had not yet been developed.
Year
Volume
LIX
Pages
21-32
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Historii Języka Polskiego.
References
  • Bartmiński Jerzy, 1990, Folklor – język – poetyka, Wrocław
  • Cybulski Marek, 2009, O antytezie prawdziwej i antytezie rzekomej w dawnych i współczesnych tekstach polskich, [w:] Z wdzięczną pamięcią o Profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu, red. J. Migdał, S. Mikołajczak („Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, 18), Poznań, s. 59–66
  • Dubisz Stanisław, 1992, Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego, Warszawa
  • Korolko Mirosław, 1971, O prozie Kazań sejmowych Piotra Skargi, Warszawa
  • Pisarkowa Krystyna, 1984, Historia składni języka polskiego, Wrocław
  • Wierzbicka Anna, 1966, System składniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu, Warszawa
  • Wilkoń Aleksander, 2003, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Język i style literatury barokowej, Kraków
  • Wilkoń Aleksander, 2004, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Renesans, Katowice
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-0390
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81bceb4a-dc44-4555-9feb-11535d0c00df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.