Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LIX | 21-32

Article title

Relacje między odmianami stylowymi języka doby średniopolskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Relations between stylistic variety of language in Middle Polish period

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor analizuje przykłady obecności elementów jednej odmiany stylowej (np. potocznej) w gatunkowo określonych tekstach innej odmiany (np. urzędowej) w XVI–XVII w. i rozważa, czy to przykłady świadomej stylizacji, czy relikty hipotetycznego pierwotnego „amorficznego continuum stylowego”, w którym nie było jeszcze ukształtowanych odmian stylowych.
EN
The author analyses examples of occurrence of the elements of a particular stylistic variety (f.e. colloquial) in stylistically categorized 16th–18th century texts belonging to other variety (f.e. formal). The author examines whether these are the examples of a conscious stylization or the relics of primary hypothetical “amorphic stylistic continuum”, in which particular stylistic varieties had not yet been developed.

Year

Volume

LIX

Pages

21-32

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Historii Języka Polskiego.

References

  • Bartmiński Jerzy, 1990, Folklor – język – poetyka, Wrocław
  • Cybulski Marek, 2009, O antytezie prawdziwej i antytezie rzekomej w dawnych i współczesnych tekstach polskich, [w:] Z wdzięczną pamięcią o Profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu, red. J. Migdał, S. Mikołajczak („Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, 18), Poznań, s. 59–66
  • Dubisz Stanisław, 1992, Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego, Warszawa
  • Korolko Mirosław, 1971, O prozie Kazań sejmowych Piotra Skargi, Warszawa
  • Pisarkowa Krystyna, 1984, Historia składni języka polskiego, Wrocław
  • Wierzbicka Anna, 1966, System składniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu, Warszawa
  • Wilkoń Aleksander, 2003, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Język i style literatury barokowej, Kraków
  • Wilkoń Aleksander, 2004, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Renesans, Katowice

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0076-0390

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-81bceb4a-dc44-4555-9feb-11535d0c00df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.