PL EN


2019 | 10 | 3 | 33-38
Article title

Rynek pracy a stereotypy zawodów „męskich” i „kobiecych”

Authors
Content
Title variants
EN
The Labor Market and the Stereotypes Related to “Male” and “Female” Professions
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane teoretyczne rozważania dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście stereotypowej oceny zawodów. Przedstawiono kwestie odnoszą się do przeobrażeń w pełnieniu ról zawodowych, zróżnicowania na rynku pracy ze względu na pełnione przez kobiety i mężczyzn role i zadania. Zwrócono również uwagę na kwestie funkcjonowania mężczyzn w zawodach sfeminizowanych oraz kobiet w zdominowanych przez mężczyzn profesjach.
EN
The article offers a theoretical discussion about the situation of men and women on the labor market in the context of stereotypical opinions about male and female professions. It focuses on the changing attitudes towards professional roles as well as on the characteristics of the labor market as far as the division into male and female roles is concerned. The article also addresses the issue of men in feminized professions and of women in jobs dominated by men.
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
33-38
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • ORCID: 0000-0002-7491-2980, doktor habilitowany, profesor UMCS, Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Polska
References
 • Bombiak, E. (2016). Płeć jako wyznacznik kariery zawodowej – mit czy rzeczywistość. Marketing i Rynek, 7, 53–71.
 • Bourdieu, P. (2004). Męska dominacja. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Cross, S., Bagilhole, B. (2002). Girls`Jobs for the Boys? Men, Masculinity and Non-Traditional Occupations. Gender, Work and Organization, 9(2), 204–226.
 • Curran, D.J., Renzetti, C.M. (2005). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Domagała, W. (2015). Podmioty ekonomii społecznej a równość płci na rynku pracy. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(7), 129–148.
 • Gawrycka, M., Wasilczuk, J., Zwiech, P. (2007). Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy. Warszawa: CeDeWu.
 • GUS (2017). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Warszawa.
 • Guy, M.E., Newman, M.A. (2004). Women’s Jobs, Men’s Jobs: Sex Segregation and Emotional Labor. Public Administration Review, 64(3), 289–298.
 • Janicka, K. (1995). Kobiety i mężczyźni w strukturze społeczno-zawodowej: podobieństwa i różnice. W: A. Titkow, H. Domański (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce (s. 87–102). Warszawa: IFiS PAN.
 • Jarmołowicz, W., Kalinowska, B. (2008). Praca i płaca kobiet na polskim i unijnym rynku pracy. W: W. Jarmołowicz (red.), Przemiany na współczesnym rynku pracy (s. 149–171). Poznań: Forum Naukowe.
 • Kirchmeyer, C. (2002). Change and Stability in Managers’ Gender Roles. Journal of Applied Psychology, 87, 929–939.
 • Klimczak-Ziółek, J. (2011). Refleksje z badań nad zmianami aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w województwie śląskim. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 2, 29–46.
 • Lipnicka-Grobelny, A., Goździk, I. (2012). Płeć psychologiczna a zadowolenie z pracy w zawodach stereotypowo męskich i kobiecych. Medycyna Pracy, 63(5), 531–540.
 • Mandal, E. (2007). Kobiety i mężczyźni a praca zawodowa. W: E. Mandal (red.), W kręgu gender (s. 79–89). Katowice: Wyd. UŚ.
 • Miluska, J. (1993). Stereotypy i uprzedzenia jako determinanty jakości życia kobiet. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 55(2), 145–156.
 • Olechnicki, K., Załęcki, P. (2002). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.
 • Reszke, I. (1991). Nierówności płci w teoriach. Warszawa: PAN.
 • Roberts, B.W., Helson, R., Klohnen, E.C. (2002). Personality Development and Growth in Women across 30 Years: Three Perspectives. Journal of Personality, 70, 79–102.
 • Shen-Miller, D., Smiler A.P. (2015). Men in Female-Dominated Vocation: A Rationale for Academic Study and Introduction to the Special Issue. „Sex Roles, 72, 269–276. DOI: 10.1007/s11199-015-0471-3.
 • Stojanowska, E. (2008). Identyfikowanie płci i ocenianie szefów na podstawie ich autoprezentacji, dokonywane przez osoby z różnym doświadczeniem zawodowym. Psychologia Społeczna, 3, 2(7), 151–166.
 • Załuska, M. (2010). Nierówności i dyskryminacje związane z płcią kulturową. Kobieta na rynku pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne, MCCCIX(38), 147–155.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81c13f53-5d5a-459d-a0ef-1b4e4c5a0aca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.