PL EN


2017 | 8 | 3 | 218-224
Article title

Edukacja mobilna w szkołach ponadgimnazjalnych – raport z badań

Authors
Content
Title variants
EN
Mobile Education in Post-secondary Schools – Research Report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nowoczesna szkoła, jeśli chce być atrakcyjna dla swoich uczniów, nie może być obojętna wobec mediów cyfrowych o charakterze mobilnym, które są na co dzień wykorzystywane przez adolescentów. Technologie mobilne to urządzenia, które mogą być używane przy ciągłej zmianie lokalizacji w terenie, wykorzystując transmisję danych na odległość za pomocą bezprzewodowego medium (częstotliwości fal radiowych). Edukacja mobilna to szeroka gama możliwości, jakie stwarza połączenie technologii mobilnych i bezprzewodowych sieci, które można wykorzystać również w szkole. Dzięki mobilnym urządzeniom można łatwo zmotywować uczniów do sensownej własnej aktywności. Dlatego nauczyciel powinien mieć świadomość, że na każdą technologię w szkole trzeba mieć pomysł, a także umiejętności pozwalające na zastosowanie tych technologii w pracy dydaktycznej. Głównym celem przeprowadzonych przeze mnie badań było pozyskanie odpowiedzi i ich analiza na temat edukacji mobilnej wykorzystywanej w szkole. Skonstruowane autorskie narzędzie badawcze miało zweryfikować opinie nauczycieli w zakresie ich przygotowania do zastosowania edukacji mobilnej (m-learning, mobile learning) w ich szkołach. Wyniki i konkluzje przedstawiam w artykule.
EN
Modern school, if it wants to be attractive to its pupils, cannot be indifferent to digital mobile media which are used on a daily basis by adolescents. Mobile technologies are devices that can be used independently of constant change of location using distant data communication by means of a wireless medium (radio waves frequency). Mobile education therefore is a wide range of possibilities provided by combination of mobile technologies and wireless networks that can also be used at school. Thanks to mobile devices it is easy to motivate pupils to sensible activity. Therefore a teacher should be aware that for each technology he should have an idea and also skill that may allow him to use particular technology in his didactic work. The main purpose of my research was to obtain and discuss answers on mobile education used at school. My own research tool was to verify teachers‟ opinions about their own level of preparation to applying mobile education (m-learning, mobile learning) in their schools. Results and conclusions are presented in the article.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
218-224
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Medialnej, Polska
References
  • Beetham, H., Sharpe R. (red.) (2013). Rethinking Pedagogy for a Digital Age Designing for 21st Century Learning. New York: Routledge.
  • Colley, C., Stead, G. (2007). M-Learning: Our Past, Present, and Future. W: I. Arnedillo Sánchez (red.), Proceedings of the IADIS International Conference on Mobile Learning (s. 36–42). Lisbon.
  • Karaś, P. (2016). Edukacja mobilna uczniów a infrastruktura informatyczna małej szkoły, W: M. Wrońska (red.), Mała szkoła w przestrzeni medialnej (s. 116–128). T. 2. Rzeszów: Wyd. UR. Lemańska, M., Zając, M. (2015). Tablety i smartfony zaleją polski rynek. Pobrane z: http://www.rp.pl/ artykul/1116053-Tablety-i-smartfony-zaleja-polski-rynek.html#ap-2 (13.05.2017).
  • Sharples, M., Corlett, D., Westmancott, O. (2009). The Design and Implementation of a Mobile Learning Resoure. Personal and Ubiquitous Computing, 6 (3), 220–234.
  • Shuler, C. (2009). Pockets of Potential. Using Mobile Technologies to Promote Children‟s Learning. New York: The Yoan Ganz Cooney Centre at Sesame. Pobrane z: http://www.joanganz-cooneycenter.org/publication/industry-brief-pockets-of-potential-using-mobile-technologies- -to-promote-childrens-learning/ (26.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81c333ff-6a69-43b2-a5c7-d7db688440ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.