PL EN


Journal
2017 | 1 | 235-254
Article title

Przekraczanie granic w teorii i praktyce działalności polityczne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
At the outset of the article entitled Crossing the Borders in the Theory and Practice of Politics the author discusses universality of the phenomenon of crossing the borders in culture and distinguishes between two types of border crossing policy: ad intra and ad extra. The former is about getting involved in politics. For this reason the author discusses the concept of policy and politics. Crossing the borders ad extra can be connected with an absolutism and totalitarianism. It is connected with not complying with the nanny ethical standards or omission of political activity. In the final part of the article, the author discusses the dilemmas within the framework of political science. They are manifested by practicing this political science just as common knowledge or scientific discipline and by the problem of classifying political science to social science or humanistic researches.
PL
Przekraczanie granic w teorii i praktyce działalności politycznej podejmuje zagadnienie krzyżujących się perspektyw badawczych, przekraczanie granic obecne jest bowiem, jak wskazuje autor, nie tylko w polityce, ale również w nauce, która ją bada. Przekraczanie granic, doświadczane w polityce przez poszczególne osoby, środowiska i grupy społeczne może przyjąć formę ad intra, polegającą na samym podjęciu działalności politycznej ale także ad extra przykładem której są być rządy totalitarne, niespełnienie standardów etycznych czy też zaniechanie działalności politycznej. Autor zwraca również uwagę na fakt, że nauka o polityce przekracza granice dyscyplin łącząc w swojej metodologii cechy nauk społecznych lub humanistycznych.
Journal
Year
Volume
1
Pages
235-254
Physical description
Contributors
References
 • Chmielewski, A. „Polityka i etyka Alistaira MacItyre’a” MacItyre A., Etyka i polityka, Wydawnictwo PWN, 2009.
 • Heywood A. Politologia. Wydawnictwo PWN, 2008.
 • Höffner J. Chrześcijańska nauka społeczna, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1992.
 • Kapuściński R. Ten Inny, Wydawnictwo Znak, 2007.
 • Karwat M. „Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne metody analizy”. Studia Politologiczne, vol. 17, 2010.
 • Karwat M. „O statusie pojęcia polityczności”, Studia Politologiczne, vol. 37, 2015.
 • Krasnodębski Z. Upadek idei postępu, Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2009.
 • Minkner K. „Główne problemy konceptualizacji pojęcia polityczności”. Studia Politologiczne. vol. 37, 2010.
 • Mouffe Ch. Polityczność. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008.
 • Pięta-Szawara A. „Teoretyczno-filozoficzne rozważania
 • o istocie polityczności.” Koziełło T., Maj P., Pieta-Szawara A. (red.) Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki, 2012a.
 • Schmitt, C. „Pojęcie polityczności”. Schmitt, C. (red.) Teologia polityczna i inne pisma, Wydawnictwo Aletheia 2012.
 • Sowiński S. „Etyka w polityce”. Sowiński, S. red., Etyka w życiu politycznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2012.
 • Skarzyński R. Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne, Wydawnictwo von Borowiecky, 2012.
 • Skarzyński R. Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Wydawnictwo Temida 2, 2012a.
 • Słownik politologii Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Szulakiewicz, M. „Granice jako problem współczesnej kultury – wprowadzenie.”
 • Szulakiewicz M. red., Granice i ograniczenia. O doświadczeniu granic i ich Przekraczaniu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, 2010.
 • Ulicka G. „Dlaczego pytanie o granice politologii jest ważne?” Politeja nr 4, 2015.
 • Wojtaszczyk K. A. „Granice nauki o polityce jako dyscypliny naukowej”. Politeja nr 4, 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81e41fb9-a34a-470b-829a-fd886facd434
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.