PL EN


2016 | 4(22) | 41-52
Article title

Marketing activities in the area of micronization services

Content
Title variants
PL
Działania marketingowe w obszarze usług mikronizacji
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The publication presents the importance of the relationship with the client in relation to the effective marketing strategy. The results of customer satisfaction and market analysis, including revenues from sales of micronization services were discussed.
PL
W publikacji omówiono znaczenie relacji z klientem w odniesieniu do skutecznej strategii marketingowej. Przedstawiono wyniki badań ankiet satysfakcji klienta oraz analizy rynku z uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży usług w obszarze usług mikronizacji.
Publisher
Year
Issue
Pages
41-52
Physical description
Dates
online
2016-12
Contributors
author
References
  • Kotler P. (2006). Kotler o marketingu. Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach. Gliwice: One Press, pl Helion S.A.
  • Woodruff R.B., Gardial S.F. (1996). Know Your Customer. New Aproaches to Understanding Customer Value and Satisfaction. Cambridge: Backwell Publishers Inc.
  • Jachnis A., Terelak J.F. (1998). Psychologia konsumenta i reklamy. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
  • Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J. (2004). Zarządzanie relacjami z klientem. Warszawa: Difin.
  • Gronrous C. (1984) A service quality model and its market implications. European Journal of Marketing, 18(4), 36-44.
  • Nieżurawski L., Witkowska J. (2007). Pojęcie satysfakcji klienta. Problemy Jakości, 39(7), 31-35.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81e44dd3-0204-4c09-91aa-0d1d2da71378
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.