Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | rb.ujw.pl/local

Article title

Instytucja ciszy wyborczej w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Content

Title variants

The institution of electoral silence in the case law of the Supreme Court

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The electoral silence institution operates in many countries around the world. In every country, regardless of its essence, it gains a particular dimension. In Poland, in polish electoral system, this institution has been operating since 1989. Since then, it has continued to pursue its basic goal of giving electoral time for a peaceful electoral decision. In this article the author analyzes the case law of the Supreme Court concerning the area and assesses it.
Instytucja ciszy wyborczej funkcjonuje w wielu krajach na świecie. W każdym jednak kraju, niezależnie od swej istoty, zyskuje partykularny wymiar. W polskim systemie wyborczym cisza wyborcza funkcjonuje od roku 1989. I od tego czasu obowiązuje nieprzerwanie, realizując swój podstawowy cel – pozostawienie czasu wyborcy na podjęcie spokojnej decyzji wyborczej. W artykule tym autorka podejmuje analizę orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącą wskazanego obszaru i dokonuje jej oceny.

Keywords

Year

Issue

10

Pages

rb.ujw.pl/local

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Rzeszowski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-81eff977-8069-4a80-ade1-80d387e3eb17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.