PL EN


2015 | 10 | 13-22
Article title

WYCHOWANIE CZŁOWIEKA W UJĘCIU PEDAGOGIKI PERSONALISTYCZNEJ

Authors
Content
Title variants
EN
EDUCATION OF MAN IN THE VIEW OF PERSONALISTIC PEDAGOGY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje miejsce pedagogiki personalistycznej wśród współczesnych nurtów wychowania. Nakreśla złożoność treści samego pojęcia wychowanie i trudności w jego jednoznacznym zdefiniowaniu. Wskazuje na istotę wychowania w perspektywie personalistycznej, na podstawowe jego cele i założenia. Podkreślone zostało zagadnienie podmiotowości i dialogu w wychowaniu.
EN
The following article discusses the place of personalistic pedagogy among contemporary trends in education. It outlines the complexity of the content of the notion of education and difficulties in its unambiguous definition. Furthermore, it also points to the essence of education in the personalistic perspective, to its basic goals and objectives, and underlines the importance of the issue of subjectivity and dialogue in education.
Year
Issue
10
Pages
13-22
Physical description
Contributors
author
References
 • Brezinka, W. (2007). Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki. Kraków.
 • Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa.
 • Chudy, W. (2009). Pedagogika godności. Elementy etyki pedagogicznej, Lublin.
 • Cichoń, W. (1993). Aksjologiczne ujęcie procesu wychowania. W: F. Adamski (red.). Człowiek – wychowanie – kultura. Kraków.
 • Darowski, R. (2002). Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów. Kraków.
 • Jedynak, S. i Kojkoł, J. (2009). Encyklopedia filozofii wychowania. Bydgoszcz.
 • Kiereś, B. (2009). Współczesna pedagogika a problem godności człowieka. W: A. Szudra i K. Uzar (red.). Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. Lublin.
 • Konarzewski, K. (1982). Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa.
 • Kowalczyk, S. (2002). Zarys filozofii człowieka. Sandomierz.
 • Kowalczyk, S. (2012). Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje. Lublin.
 • Kunowski, S. (1993). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa.
 • Łobocki, M. (2006). Teoria wychowania w zarysie. Kraków.
 • Maritain, J. (1993). Od filozofii człowieka do filozofii wychowania. W: F. Adamski (red.). Człowiek – wychowanie – kultura. Kraków.
 • Nanni, C. (2009). Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. W: A. Szudra i K. Uzar (red.). Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. Lublin.
 • Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa.
 • Stróżewski, W. (1993). O stawaniu się człowiekiem. W: F. Adamski (red.). Człowiek – wychowanie – kultura. Kraków.
 • Śliwerski, B. (1996). Z perspektywy pedagogiki personalistycznej. Edukacja i Dialog, 6.
 • Śnieżyński, M. (1998). Zarys dydaktyki dialogu. Kraków.
 • Śnieżyński, M. (2008). Sztuka dialogu, teoretyczne założenia a szkolna i akademicka rzeczywistość. Kraków.
 • Tchorzewski, A. (1993). Wychowanie w kontekście teoretycznym. Bydgoszcz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81f1dff3-0eca-4c64-9953-588910cdb43a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.