PL EN


2012 | 2(31) | 92-101
Article title

Wychowanie: nieodłączny element edukacji przyszłych nauczycieli

Title variants
EN
Education: An Integral Component of Future Teachers Schooling
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces kształcenia studentów do zawodu nauczycielskiego nie może odbywać się w oderwaniu lub ograniczeniu działań wychowawczych, gdyż – poza prowadzeniem badań naukowych i kształceniem studentów – są one zasadniczym zadaniem szkoły wyższej. Wychowanie studenta oznacza nie tylko wyposażenie go w wiedzę i umiejętności, lecz w szeroko rozumiane kompetencje osobowe (emocjonalne, komunikacyjne, twórcze) oraz wartości asymilowane i realizowane. Wykracza ono poza tok kształcenia formalnego. W artykule zasygnalizowano potrzebę kształtowania kompetencji pedagogicznych, osobowościowych przyszłych nauczycieli przez szkołę wyższą.
EN
The process of training students for the teaching profession cannot be done in isolation or restriction of educational activities because they are an essential task of higher education (except for scientific research and education of students). Student’s education means not only providing him with the knowledge and skills, but also wider personal competencies (emotional, communicative, creative) as well as assimilated and executed values. It goes beyond the course of formal education. The article mentions need for development of teaching competence, personality of future teachers by university.
Contributors
  • Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81f1ec60-697e-40e8-ac8a-d5b5872baf76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.