PL EN


2012 | 3 | 1 | 460-473
Article title

Czynniki kształtujące innowacyjność instytutów badawczych

Content
Title variants
EN
Factors affecting innovation of research institutes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono problematykę związaną z rolą instytutów badawczych w procesie kreowania innowacji i ich funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Dokonano klasyf ikacji elementów otoczenia instytutu uwzględniając w tym duży stopień skomplikowania relacji. Zidentyfikowano i podkreślono znaczenie czynników otoczenia instytutów badawczych, jako źródła wiedzy, stanowiących podstawę procesu innowacji. Wskazano na potrzebę zwiększonego nacisku na kreowanie rozwiązań innowacyjnych poprzez wspólny wysiłek nie jednego, a wielu podmiotów komplementarnych w aspekcie swoich kluczowych kompetencji oraz posiadanego potencjału do tworzenia innowacji.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
460-473
Physical description
Contributors
References
 • Beattie C.J., Reader R.D. (1971), Communicating the results of Research, [w:] Quantitative management in R&D, Chapman and Hall Ltd. London.
 • Bielski I. (2000), Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz.
 • Bogdanienko J. (red.) (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Glikman P., Kwiatkowski S. (1991), Determinanty i kierunki polityki naukowej Polski, PWN, Warszawa-Łódź.
 • Green Paper on Innovation (1995), European Commission.
 • Griffin Ricky W. (2010), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • http://www.findict.pl/slownik/otoczenie-przedsiebiorstwa.
 • Kelm M. (2009), Mapowanie wiedzy w organizacjach B+R jako element procesu innowacyjnego, V Konferencja Naukowa z cyklu „Wiedza i innowacje” pt. Ochrona wiedzy i innowacji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Kotler Ph. (2005), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo REBIS, Poznań.
 • Lundvall (1998), B.A. Lundvall, Innovation as an interactive process: from user-producer interaction to the national system of innovation, [w:] Technical change and economic theory, G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg and L. Soete (red.), Pinter, London.
 • Malecki J. (1991) Technology and Economic Development; the Dynamics of Local, Regional and National Change, Longman Group UK LTD, London.
 • Mamica Ł. (2007), Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej, Wydawnictwo AE, Kraków.
 • Marek St. i Białasiewicz M. (red.) (2011), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa.
 • Markowski T. (1996), Od konkurencji zasobów do konkurencji regionów, [w:] Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, materiały pokonferencyjne, Łódź.
 • Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa.
 • Peszko A. (2002), Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, AGH, Kraków.
 • Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), wyd. 3, OECD.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konku-rencja, technologia informacyjna, PWN, Warszawa.
 • Rothwell R., Zegveld W. (1985), Reindustrialization and technology, Longman, London.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 • Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy (2003), PARP.
 • Tkaczyk S. (2008), Programy i działania proinnowacyjne w odniesieniu do polskiej gospodarki, [w:]
 • Materiały X Międzynarodowej Konferencji: TQM stymulatorem innowacyjności, Kłos Zb. (red.), Boszkowo.
 • Tkaczyk S., Kużdowicz B. (2007), Zagadnienia innowacyjności w polskich jednostkach badawczo-rozwojowych, [w:] Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym-Quality of Life 2007, Skrzypek E. (red.), Kazimierz Dolny.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81f6c663-a674-422a-8598-69bdb85bf85a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.