PL EN


2018 | 4 (25) | 267-278
Article title

Prowokowanie do aktywności twórczej dziecka we Wrocławskiej Szkole Przyszłości

Content
Title variants
EN
Provoking the creative activity of a children in the Wrocław School of the Future
Languages of publication
PL DE EN
Abstracts
EN
The article discusses the theme of provoking creative activity of a children, used in the Wrocław School of the Future. It is a school that differs from the traditional school, in which activities that stimulate imagination and creative thinking take an important place, and the ecological theme is the key context of these activities. It treats education as an alternative in opposition to traditional solutions, giving each child a chance to develop their abilities. This is favored by methods used to design educational opportunities, in which the child is provoked, through unconventional forms, to creative activity.
PL
W artykule poruszony jest wątek prowokowania dzieci do aktywności twórczej, stosowany we Wrocławskiej Szkole Przyszłości. Jest to szkoła inna od tej tradycyjnej, ponieważ ważne miejsce zajmują w niej działania pobudzające wyobraźnię i twórcze myślenie, a wątek ekologiczny stanowi kluczowy kontekst tych działań. W artykule podkreśla się, że w tej szkole edukację traktuje się jako alternatywną wobec rozwiązań tradycyjnych, dając każdemu dziecku szansę rozwoju jego możliwości. Sprzyjają temu stosowane tam metody projektowania okazji edukacyjnych, w których dziecko prowokowane jest poprzez niekonwencjonalne formy do aktywności twórczej.
Year
Issue
Pages
267-278
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Kruszelnicka J., Wrocławskie dzieci z Asyżu, „Odra” 1988, nr 9, s. 104-105.
 • Leksicka K., Nauczyciel wobec społecznych i edukacyjnych interpretacji swojego zawodu, Wrocław 2005.
 • Łukaszewicz R., Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map, Wrocław 1994.
 • Łukaszewicz R., „Leczenie głupoty” i ... czyli Salony Edukacji Ekologicznej NATURAmy, Wrocław 1996.
 • Łukaszewicz R., Metoda projektowania okazji edukacyjnych, referat wygłoszony na konferencji Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu „Przyjaźnie o skutecznej edukacji”, Opole 10.12.2012.
 • Łukaszewicz R., Studia nad alternatywami w edukacji, Wrocław 2002.
 • Łukaszewicz R., Wrocławska Szkoła Przyszłości. Dla duchowości – dla wyobraźni – dla praktyki, Świeradów-Zdrój–Wrocław 2010.
 • Łukaszewicz R., Wrocławska Szkoła Przyszłości. Dobrodziejstwa warte sukcesów w edukacji (tekst na prawach rękopisu).
 • Łukaszewicz R., Leksicka K., Skrypt dydaktyczny struktury modelu i rozwiązań praktycznych eksperymentalnego i innowacyjnego projektu Wrocławska Szkoła Przyszłości, Wrocław 2018.
 • Szmidt K. J., Pedagogika twórczości, Sopot 2013.
 • Wojnar I., Edukacyjna kultura przyszłości, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81f80b0f-e145-43bf-b502-b5d6fca8893a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.